Solceller fylder meget på Alsion

Solceller er blevet meget populære i Danmark og særligt i Sønderborg-området. Men det er ikke kun installationen af solceller der trækker i Sønderborg, her forskes også på højtryk i solenergien. Projekt SunRise PV er blandt initiativerne og har med idriftsætningen af SDU's nye solcelleanlæg på Alsion nu adgang til tre store anlæg til test og udvikling.


Udsigten fra taget af koncertsalen under opførelsen af det nye solcelleanlæg på Alsion.

På taget af Koncertsalen har et stort solcelleanlæg været i drift siden medio september 2013 og er nu med til at forsyne renrummet på Alsion med CO2-neutral elektricitet. Rummet bruger en stor mængde energi på at holde blandt andet temperatur og luftfugtighed inden for meget snævre grænser, så der kan udvikles og forskes i nye materialer og produkter inden for nanoteknologi.

Renrummet benyttes blandt andet af NanoSYD, der er et forskningscenter ved Mads Clausen Instituttet på Syddansk Universitet i Sønderborg. NanoSYD blev sommeren 2013 udpeget til at stå i spidsen for et nyt stort EU forskningsprojekt, som blandt skal udvikle såkaldte organiske solceller.

Men anlægget tjener flere formål, idet det også benyttes til udvikling og forskning i blandt andet mere effektive solcelleanlæg.
Solcelleanlæg på taget af Sønderborg Produktionshøjskoles nye bygning i Sønderborg

SunRise tester og udvikler på lokale solcelleanlæg

SunRise PV er et regionalt forsknings- og innovationsprojekt, der siden 2010 med base i Sønderborg-området har arbejdet på at opbygge innovationskapaciteten vedrørende solcelleanlæg.

Det nye anlæg på Alsion vil sammen med SunRise projektets to demonstrations- og udviklingsanlæg på EUC Syd og Sønderborg Produktionshøjskole indgå i projektets forskning og i udvikling af nye og mere effektive komponenter til solcelleanlæg.

Projektleder Kasper Paasch fra Mads Clausen Instituttet fortæller at test- og demonstrationsanlæggene er meget vigtige for den videre udvikling og forskning:

"SunRise testanlæggene er meget vigtige, da de giver os mulighed for at lave forskning vi ellers ikke ville kunne udføre."

På de to test- og demonstrationsanlæg og på anlægget på Alsion er der nu blandt andet monteret et såkaldt datalogger-kit, der gør projektets deltagere i stand til at indsamle en stor mængde data fra anlæggene.

"Indsamlingen af data fra anlæggene giver mulighed for at optimere ud fra faktiske forhold og på den måde opnå en højere systemeffektivitet", fortæller Kasper Paasch.

På den måde supplerer og understøtter SunRise projektet Syddansk Universitets udvikling af nye solceller ved også at arbejde med applikationssiden og de komponenter der sammen med solcellerne producerer og leverer CO2-neutral elektricitet.

22. oktober 2013

21. oktober 2013

SDU´s solcelleanlæg på Alsion

Det nye anlæg på Alsion er etableret af SDU til at forsyne renrummet, men benyttes også til forskning og udvikling. På det 62,5 KW store anlæg testes blandt andet nye målesystemer og måles på solar invertere, ligesom anlæggets langtidsstabilitet også undersøges.

På sigt er der planer om også at benytte anlægget til at udvikle nye løsninger til lagring af den producerede energi.

For yderligere oplysninger


Christian Eriksen
christian.eriksen@projectzero.dk
+45 6550 8197

Projekt SunRise PVSunRise PV er et Regionalfondsprojekt i samarbejde mellem Mads Clausen Instituttet, Danfoss Solar Inverters A/S, LINAK A/S, Esbensen Rådgivende Ingeniører, Syd Energi Salg og ProjectZero om at gøre Syddanmark førende indenfor PV solceller.

Det overordnede formål med projektet er gennem innovation, videndeling og videnopbygning at udvikle en betydelig PV-sektor i Region Syddanmark med storskala beskæftigelse.

Demonstrations- og udviklingsanlæg

Projekt SunRise PV har støttet to demon-strations- og udviklingsanlæg i Sønderborg. Anlæggene er installeret på tagene ved EUC Syd og Sønderborg Produktionshøjskole.


Anlægget på EUC Syd er opdelt i to, et på 16,5 KW og et på 11 KW. Begge anlæg benytter både de såkaldte tyndfilmssolceller og de mere almindelige monokrystallinske solceller. På dette anlæg testes blandt andet temperaturafhængighed da solcellerne her er limet på taget og ikke monteret med normale beslag. Herudover testes målesystemer og solar invertere.

På Sønderborg Produktionshøjskole er etableret et stort 98 KW solcelleanlæg hvor der måles på effekten af skygger på anlægget og anlæggets langtidsstabilitet, ligesom der også måles på solar invertere.

Cookiepolitik