Nyt flisværk skal forsyne Vollerup, Hørup og Høruphav

Sønderborg Fjernvarme udvidede i 2012 solparken i Vollerup, så den nu i alt er på 8.000 m2, og nu er et projektforslag om etableringen af et flisfyret varmeværk blevet godkendt af Sønderborg Byråd.

Sønderborg Fjernvarme fik den 9. oktober 2013 godkendt et projektforslag om etablering af et biomassefyret varmeværk i Vollerup godkendt i byrådet. Anlægget skal forsyne fjernvarmenettet i Vollerup, Hørup, Høruphav og Kirke Hørup, som er under udvidelse.

Ny teknologi skal sikre varmen

Det nye anlæg bliver baseret på en ny type biomassesystem fra Dall Energy, der både giver mulighed for brug af flere forskellige typer biomasse, lave vedligeholdsomkostninger og en lav udledning af blandt andet NOx og aske til atmosfæren.

Anlægget bliver på 9 MW og skal sammen med solparken forsyne det udvidede fjernvarmenet og de nye tilslutninger. De eksisterende biooliekedler overgår til spids- og reservelastskapacitet.

29. oktober 2013

Christian Eriksen
Christian.eriksen@projectzero.dk
+45 6550 8197

29. oktober 2013Vollerup solpark

FAKTA OM NOX

NOx, eller nitrogenoxider, er en fællesbetegnelse for de seks forskellige gasarter, der er dannet af forbindelser mellem kvælstof og ilt.

Nitrogenoxider er både sundhedsskadelige og en kraftig drivhusgas.

Cookiepolitik