Indvielse af Digterhaven

Den 3. oktober indvies Digterhaven, som er en smuk plet i Digterkvarteret i Sønderborg. Digterhaven vandt med sit klimatilpasningsprojekt omstillingskonkurrencen "Hvad gør vi nu?" i Syd- og Sønderjyllands distrikt.

Indvielsen finder sted:

torsdag den 3. oktober kl. 15-17


Regn der vælter ned ofte og i store mængder, er et af de synlige resultater af klimaændringerne, som har været varslet de seneste årtier. I Sønderborg har monsterregnen resulteret i bl.a. oversvømmelser i krydset Skovvej/Grundtvigs Alle til stor gene for trafikken.

Det problem er løst nu, idet der i "Digterhaven" er etableret bassiner, som kan opsamle regnvandet og derefter udlede det i et neddroslet tempo, som landskabet kan optage.

Projektet er et eksempel på, hvordan de store regnmængder kan være til gavn for borgernes nærmiljø, når vi bliver bedre til at lede regnen ud i søer, parker og haver. I stedet for at lede vandet til kloakken skabes der rekreative områder!
Digterhaven består af fem bassiner med hver sin type beplantning

- Klimaet ændrer sig, og det må vi tilpasse os. Når vi gør det på en måde som her, hvor regnvandet bliver en ressource i stedet for et problem, så synes jeg, vi har løst opgaven godt. Vi aflaster kloakkerne samtidig med, at der er skabt et rekreativt område midt i et eksisterende boligkvarter. Jeg håber, beboerne vil tage Digterhaven til sig og nyde de muligheder, den giver, siger Peter Hansen, formand for teknisk udvalg i Sønderborg Kommune.


2. oktober 2013

For yderligere oplysninger:


Vibeke Bonefeld
vibeke.bonefeld@projectzero.dk

2. oktober 2013Der er etableret gangstier mellem bassinerne, dels med belægning og dels med græsI planlægningen af området er der taget hensyn til de villaer, der grænser op til området

Indvielsen

  • finder sted torsdag den 3. oktober kl. 15-17
  • findes nemmest ved at køre ned for enden af Kaj Munks Vej
  • markeres med taler ved Lars Riemann, direktør i Sønderborg Forsyning, og Peter Hansen, formand for teknisk udvalg i Sønderborg Kommune
  • fejres med grillpølser og noget at drikke
  • byder på mulighed for at gå en tur og se det færdige anlæg

FAKTA om Digterhaven

Projektet er et resultat af et samarbejde mellem Sønderborg Forsyning, Grontmij og Sønderborg Kommune.

Der kan opmagasineres ca. 4000 m3 regnvand i Digterhavens bassiner. Det betyder, at der kan tilbageholdes regnvand svarende til det værste regnvejr, der har været målt i Sønderborg de seneste 32 år

Cookiepolitik