Varmer solen i dag?

Hvor meget varmer solen i dag? Spørgsmålet kan måske være svært at finde et positivt svar på i de kolde efterårs- og vintermåneder, men hjemmesiden www.solvarmedata.dk giver mulighed for at følge de store solvarmeanlæg, der forsyner Sønderborg-områdets fjernvarmenet.

Både Sønderborg og Broager Fjernvarme begyndte i 2009 på installationen af store centrale solvarmeparker tilsluttet fjernvarmenettene i hhv. Vollerup og Broager. I 2012 kunne Gråsten Fjernvarme følge trop, da det største solvarmeanlæg i kommunen, mere end 19.000 m2, blev taget i brug.

Anlæggene har siden været med til at forsyne Sønderborg-området med CO2-neutral elektricitet, og har spillet en vigtig rolle i de store reduktioner som fjernvarmeselskaberne har præsteret over de seneste år, samtidig med at de har leveret billig fjernvarme til kunderne.
Solfangere hos Gråsten Fjernvarme

Følg solvarmen på internettet

Der er nu mulighed for at følge de tre anlæg på internettet og se om der netop i dag er "sol i fjernvarmen". Hjemmesiden www.solvarmedata.dk har alle tre anlæg i Sønderborg-området tilsluttet, og man kan her se den aktuelle produktion af solvarme på anlæggene. Det er også muligt at se hvordan anlæggene har produceret historisk set, eksempelvis kan man se om den solrige sommer har haft indflydelse på produktionen.

26. november 2013

26. november 2013

For yderligere oplysninger

Christian Eriksen
christian.eriksen@projectzero.dk
+45 6550 8197Vollerup SolparkBroager Fjernvarme

Cookiepolitik