Kvalitet og garanti

For at sikre en høj kvalitet ved installation og service af solcelleanlæg bør man sikre sig, at installationsfirmaet er tilsluttet KSO-ordningen*, herunder at installationen udføres af personer, der har gyldigt certifikat til installation af solcelleanlæg.

Forbrugerne skal sørge for at få et certifikat med produkt- og ydelsesgaranti:

  • Almindelig byggegaranti på anlægget og arbejdets udførelse
  • 1, 2, 5 og 20 års garantiregler anvendes i byggeri
  • 5 års garanti på inverter
  • 5 års reparations- eller udskiftnings garanti på komponenter
  • Ydelsesgaranti som kan være 10 og 25 års begrænset ydelsesgaranti, dvs. en garanti for f.eks. 90 % ydelse de første 10 år og herefter f.eks. 80 % ydelse op til 25 år

CO2-regnskab

Solcelleanlæg producerer CO2-fri energi, hvis man alene ser på produktionen. Helt CO2-fri er der ingen anlæg der er, idet der anvendes energi til fremstilling, transport og montage af anlægget. Afhængig af anlægstype, placering og montage skønnes det, at solcelleanlæg tjener sit eget CO2-forbrug hjem efter få år i form af sparet CO2 ved den energiproduktion som solcelleanlægget erstatter.

* Kvalitetssikringsordningen for solvarme-, solcelle- og biobrændselsanlæg.

LJ
August 2013

12. november 2013

Cookiepolitik