Kun med hackernes hjælp bliver byerne smarte

World Banks CitiSence (læs Citizens) konference i Barcelona satte den 17. -18. november 2013 fokus på, hvordan vi fremmer byernes omstilling til bæredygtige og "liveable" steder for de mennesker, der bor i dem.

Og udfordringer er der masser af:

  • Mere end 50 % af verdens befolkning bor i byerne - og tallet vokser med ca. 5 mio. mennesker månedligt
  • Der kører flere biler i byerne end på noget tidligere tidspunkt - og tallet vokser hastigt
  • Mere end 1,5 mia. mennesker vil i 2050 være eksponeret overfor orkaner, jordskælv m.v. i verdens byer

Men der er måske håb forude, for byerne er opmærksomme på behovet for omstilling og venter ikke på at nationale regeringer skal komme overens med internationale klimaaftaler. Overalt i verden, og især i udviklingslandene har byerne fokus på omstillingen og borgerne deltager mange steder aktivt i opgaven!

Verdensbanken vurderer, at byerne samlet kan reducere deres CO2-udledning med 30 % (10 gigaton), svarende til den dobbelte CO2-udledning af alle EU-landene!

Bygninger er storforbrugere af energi. Bygningerne blev tidligere opført uden tanke for deres energiforbrug, men nu tager byerne fat på at identificere synderne og få ændret denne tradition. Fjernvarme/-køling spiller en kæmpe rolle i omstillingen, og der er stor interesse for at lære af de danske erfaringer.

Bilerne skal ud af byerne (også selv om de i Kina stadig er på vej ind i byerne), og der skabes plads til at spadsere og cykle sammen med offentlige transportløsninger, viser vejen frem i verdens mega-cities.

Der er behov for hackernes kompetencer

Erfaringerne viser at borgere overalt i verden har taget internettet og smart-phones til sig, men regeringer og byer har ikke samme innovationskraft. Derfor ændres rollerne, og en kerne-opgave for byerne bliver at stille byens data til rådighed for innovative borgere og virksomheder, som omsætter data til værdifulde APPs for andre borgere og virksomheder.

Best practice fra en række udviklingslande, heriblandt Mexico, viser at en inddragelse af især hackerne i denne opgave er særdeles virkningsfuld.

Rundt omkring i verden er tusinder af hackere involveret i at transformere data og databaser til APPs og beslutningsgrundlag for smarte byer. I Mexico ansættes tidligere hackere nu i byerne, hvor de hjælper med at "hacke" byens mega-data til fordel for alle.

Sønderborg og danske State of Green præsenteret på CitiSence


ProjectZero præsenterede Sønderborgs best practice erfaringer og de danske State of Green løsninger på CitiSence-konferencen i Barcelona.

De danske erfaringer tiltrækker stor opmærksomhed fra byer overalt i verden.


Men hvordan forholder Sønderborg sig til next step ? - Hvordan får vi identificeret hackerne og inddraget dem i udviklingen af smarte og bæredygtige byer?


19. november 2013

19. november 2013De rigtige løsninger forudsætter et tæt offentligt-privat samarbejde

For yderligere oplysninger

Peter Rathje
peter.rathje@projectzero.dk

+45 4040 8636Selvfølgelig kunne man også finde den nye "Google-glass" brille på CitiSense konferencen. Den har en indbygget computer, som giver bæreren mulighed for at se hjemmesider når som helst. Der er efter sigende 25.000 på markedet i USA til test inden de lanceres globalt.Jorge Soto fra Mexico har selv en fortid som hacker. Nu hjælper han og andre hackere byen Monterey med at omsætte byens data til værdifulde APPs.

Cookiepolitik