Andelsboligforening fremmer den gode energi

Gråsten Andelsboligforening har sat energirenovering højt på dagsordenen. Langt de fleste af foreningens 720 boliger er blevet tjekket for energitab, og gennemgribende tiltag af boligerne er allerede sat i gang.

En termografisk fotografering af blot én af Gråsten Andelsboligforenings boliger var nok til at udløse en større efterisolering af 19 ud af 31 boliger på Stjernevej/Orkangervej i Gråsten.

- Vores beboere har klaget flere gange over kulde og træk i deres hjem, det har vi taget meget alvorligt, og vi fik derfor en enkelt bolig termografisk fotograferet. Resultatet var så åbenlyst, at der slet ikke var tvivl om, at der skulle ekstra hulmursisolering til i rigtig mange af boligerne i det pågældende område, siger Peder Damgaard, direktør for Gråsten Andelsboligforening.

Foreningen vil snarligt vurdere, om de ældste af de 720 boliger kan have brug for yderligere isolering.


Slut med kolde vægge

Maskinen, der blæser isolering ind i hulmuren, har kørt på fuldt tryk. Bjarne Nørgaard og hans mandskab fra BN Isolering har effektivt sørget for, at der kommer rockwool ind alle de steder, hvor der overhovedet er plads, så de før så kolde vægge nu er blevet varmere.

- Det er ikke så lidt isolering, vi blæser ind i de enkelte huse, men der er meget stor forskel på boligerne, selvom de er bygget samme år, fortæller Bjarne Nørgaard, der er uddannet energivejleder og fortsætter, - en af beboerne har en udestuetilbygning, hvor hulmuren slet ikke var isoleret. Der kan jeg med sikkerhed love, at den pågældende beboer vil få varmen og forbruget blive nedsat.


Bjarne Nørgaard fra BN Isolering og en af hans medarbejdere er i fuld gang med at hulmursisolere en bygning

Energirenoveringerne fortsætter

Energioptimeringen af andelsboligerne er kun første skridt på vej til mere energirigtige boliger. Flere afdelinger i boligforeningen kan se frem til grøn fjernvarme i nærmeste fremtid, og i november 2013 påbegyndes en gennemgribende energirenovering af 36 andelsboliger andetsteds i Gråsten.

Boligerne trænger alle til nye køkkener og badeværelser, og i samme ombæring udskiftes alle gamle plasticvinduer og døre, samt boligerne får helt ny loftsisolering.

Gråsten Andelsboligforening går foran som et rigtig godt eksempel på, hvordan energirenovering kan sammentænkes med nødvendig renovering.


19. november 2013

For yderligere oplysninger:

Louise Johnsen
louise.johnsen@projectzero.dk

+45 6550 8097

19. november 2013Der er gjort klar til at hulmursisolereBjarne Nørgaard fortsætter arbejdet med at hulmursisolere

9.800 almene boliger

I Sønderborg-området findes der 9.800 almene boliger. ProjectZero fokuserer på at aktivere potentialet for energieffektivisering i disse boliger.
NZEB - Nearly ZERO Energy Buildings, er den nye europæiske standard som skal sikre, at energiforbruget i eksisterende bygninger reduceres med 90 %, og energiforsynes lokalt med strøm fra vindmøller, solceller, grøn fjernvarme m.v.

Fra fyr til fjernvarme

Gråsten Andelsboligforening udskifter alle gasfyr og oliefyr til fjernvarme i alle de boliger, hvor det er muligt.

Cookiepolitik