Synergiens topmøde smøger ærmerne op

Der er vilje til at løse energi- og klimaudfordringen i samarbejde på tværs af regionen. Der er behov for at tænke sig godt om, men også at handle nu og her. Vi skal bygge vejen mens vi rejser. Det var hovedkonklusionerne på Energiens topmøde i Kolding tirsdag initieret af bl.a. Region Syddanmark, SE og ProjectZero.

Carl Holst bød de knap 70 deltagere velkommen til "synergiens topmøde". Med Strategisk energiplanlægning er det muligt at realisere flere af regionens målsætninger samtidigt; vækst, jobsskabelse og et fossilfrit Danmark i 2050.


Vi står overfor en kæmpe udfordring, idet vi på samme tid både skal sænke forbruget og omlægge energiforsyningen til primært vind fortalte sektionschef Bjarne Brendstrup fra Energinet.dk. Og vind fyldte godt i den efterfølgende debat, for der skal opstilles langt flere vindmøller på både land og på havet. Vindmøller på land møder modstand i rigtig mange kommuner og bl.a. Aase Nyegaard, borgmester i Sønderborg Kommune, efterlyste bedre statslig opbakning på vindmølleplanlægningen samt hvad der er op og ned i diskussionerne om støj og værditab.

Hans Henrik Lindboe, EA Energianalyse pegede på omstillingen af transporten som den helt store udfordring, idet langt størstedelen af transporten stadig er afhængig af fossile brændsler. Diskussionen viste at der er god vilje til allerede nu at face de lavthængende frugter i grøn transport.

Syd Energis Niels Duedahl opfordrede både kommunerne og de store virksomheder til at vise lederskab og gå foran med den store omstilling. Bl.a. ved at bevæge sig ud over den sædvanlige comfort-zone og investere i det som har tilbagebetaling ud over 1,5 år. "Der er penge at hente", konstaterede Niels Duedahl.

Opgaven er stor, men som en af deltagerne smilende konstaterede: "Det er jo bare ProjectZero i stor skala vi skal realisere".

Efter en god debat sluttede mødet med en opfordring til deltagerne til at træde aktivt ind i opgaven.

Peter Rathje
20. marts 2013
peter.rathje@projectzero.dk

20. marts 2013

Cookiepolitik