Stort renoveringsboom i sigte

Vi står overfor en historisk stor renoveringsopgave i byggebranchen. Dette bliver det næste boom i byggebranchen sagde både Dansk Byggeris direktør Michael H. Nielsen og direktør Niels Heidtmann fra Nordic Energi Group på Træsektionens temamøde i Korsør. Det er særdeles vigtigt at tænke energi ind i renoveringen.

Danmark har en målsætning om at være fri af fossile brændsler i 2050. Regeringen har en ambition om, at el- og varmeforsyningen skal være fri af fossile brændsler i 2035 - altså om bare 22 år. Skal disse ambitioner indfries kræver det bl.a. at vi reducerer energiforbruget i den eksisterende bygningsmasse. 75 % af vore bygninger er opført uden energikrav. Bygninger tegner sig for 40 % af energiforbruget, og rummer dermed et stort potentiale når energibesparelser skal realiseres. Det er derfor vigtigt at koble energi og renovering, således at begge opgaver løses samtidigt.


Scenen var sat, da Træsektionens medlemmer (Dansk Byggeri) fredag den 15. marts mødtes i Korsør for at diskutere muligheder og perspektiver i energirenovering for tømrerfaget.

Dansk Byggeris direktør Michael H. Nielsen pegede på energirenoveringspotentialerne i parcelhus-massen og opfordrede medlemmerne til at træde aktivt ind i udfordringen.

Det samme gjorde direktør Niels Heidtmann fra Nordic Energi Group, som pegede på det store uforløste behov, der er hos boligejerne for at forsyne boligerne med egen VE-forsyning.

ProjectZeros Peter Rathje orienterede temamødets deltagere om Sønderborgs erfaringer med at udvikle den lokale efterspørgsel i samarbejde med håndværkere og pengeinstitutter og opfordrede deltagerne til at skabe tilsvarende samarbejdskonstruktioner i alle Danmarks 98 kommuner.

Peter Rathje
peter.rathje@projectzero.dk

+45 40 40 86 36

19. marts 2013

Cookiepolitik