Stor interesse for vindmølleprojektet i Blans


Kort over vindmølleområdet der er beliggende umiddelbart vest for Blans Slagteri.

Der var gode indlæg, mange spørgsmål og en livlig debat da Danish Crown og European Energy A/S den 4. marts 2013 inviterede til informationsmøde om vindmølleprojektet ved Blans.

Mere end 60 deltagere var samlet på Forsamlingsgården i Sundeved for at høre mere om det kommende vindmølleprojekt ved Blans som Danish Crown og European Energy A/S står bag. Projektet er i øjeblikket i idéfasen med igangværende offentlig høring. Høringsfristen er af Sønderborg Kommune blevet forlænget til den 13. marts.

Formålet med mødet og den forlængede høringsfrist er at borgerne både får ekstra viden og ekstra tid til at kunne foreslå, hvad vindmølleopstiller og kommunen særligt bør være opmærksomme på at få belyst, når den kommende VVM-redegørelse skal udarbejdes.

Ved mødet fortalte initiativtagerne fra Danish Crown og European Energy A/S om projektet, der ifølge Søren Eriksen fra Danish Crown blandt andet er igangsat for at styrke virksomhedens grønne profil og dermed være med til at sikre lokale arbejdspladser i et marked med meget hård konkurrence.

Henrik Skovgaard fra den rådgivende ingeniørvirksomhed COWI fortalte herefter deltagerne om de konkrete detaljer ved projektet og Kirsten Vest og Jens Puplier fra Miljøministeriets Vindmøllerejsehold forklarede deltagerne om støj fra vindmøller, de nationale støjgrænser og lovgivningen der skal beskytte naboer mod gener fra vindmølleprojekter. Vindmøllerejseholdet forklarede også om de tre ordninger i VE-loven der retter sig mod naboerne.

Informationsmødet sluttede med en række spørgsmål til et panel bestående af Søren Eriksen fra Danish Crown, Henrik Balle fra European Energy A/S, Henrik Skovgaard fra COWI, Jens Puplier fra Miljøministeriets Vindmøllerejsehold, Jan Daniel Fandrey fra Planafdelingen ved Sønderborg Kommune og Peter Rathje fra ProjectZero. Aftenens ordstyrer var den lokale landmand Henrik Enderlein.

Vindmøller på land er en afgørende brik i ProjectZeros masterplan for et CO2-neutralt Sønderborg-område, og vindmøllerne ved Blans kommer til at producere 31.000 MWh årligt, det svarer til ca. 7.500 husstandes årlige forbrug. Det betyder også en årlig reduktion af Sønderborg-områdets CO2-udledning på 26.000 ton.

Christian Eriksen
5. marts 2013
christian.eriksen@projectzero.dk

+45 2073 8943

5. marts 2013

Værditabsordningen

Som nabo til et kommende vindmølleprojekt kan man anmelde krav om erstatning for værditab, hvis man mener, at ens ejendom vil tabe værdi som følge af opstillingen af vindmøllerne.

Opstilleren af vindmølleprojektet er forpligtet til at annoncere i lokalavisen og invitere lokale borgere til et offentligt møde, hvor der redegøres for konsekvenserne af det planlagte vindmølleprojekt for naboerne.

Naboer kan herefter anmelde krav om erstatning for værditab ved at indsende en anmeldelse til Energinet.dk, senest 4 uger efter det offentlige møde er afholdt.

Køberetsordningen

Køberetsordningen betyder at en vindmølleopstiller skal udbyde mindst 20 % af vindmølleprojektet til naboer og borgere i kommunen.

Borgere som bor inden for en radius af 4,5 km har fortrinsret til at købe andele i vindmølleprojektet.

Ordningen administreres af Energinet.dk

Den grønne ordning

Den grønne ordning betyder at der per installeret MW vindmøllekapacitet afsættes 88.000 kroner til kulturelle eller rekreative formål i kommunen hvor vindmøllerne opstilles.

For vindmølleprojektet i Blans betyder det at der afsættes 792.000 kroner. Det er Energinet.dk der administrerer ordningen men den lokale kommune der indstiller forslag fra borgerne.

Sønderborg Kommune arbejder på et forslag der skal sikre at disse midler bliver brugt til formål i lokalområdet hvor vindmøllerne opstilles.

Cookiepolitik