Nyt lys og tilskud giver god økonomi

Jønnes Cykler valgte i december 2010 at udskifte alle spots i butikken fra 35 W halogen til 3 W LED. Dermed halverede de deres energiforbrug og allerede 22 måneder efter, var investeringen tjent hjem. "Og oven i det solgte vi vores energibesparelse til energiselskabet og fik udbetalt 5.300 kr.," udtaler indehaver, Jens Matthiesen.


Indehaver Jens Matthiesen er glad for investeringen og anbefaler andre at sælge deres energibesparelse.

Allerede måneden efter i januar 2011 blev Jønnes Cykler ZERObutik.

Det var sælgeren af LED spottene, der gjorde Jens Matthiesen opmærksom på tilskuddet fra energiselskaberne. "Det var endda ham, der indberettede energibesparelsen for os og sikrede, at vi fik 5.300 kr. udbetalt," siger Jens. Tilskuddet svarer i dette tilfælde til 10 % af investeringen.

De danske energiselskaber har pligt til at sørge for, at vi alle sammen sparer på energien og dermed nedbringer CO2-udslippet i Danmark. Midlerne til at indfri målet er primært, at selskaberne yder rådgivning eller udbetaler et tilskud til energibesparelser; som tilfældet ved Jønnes Cykler. Hermed kan energiselskaberne dokumentere, at de har bidraget positivt til nedbringelse af CO2-udledningen.

Jønnes Cykler har i alt 315 spots, som alle er blevet skiftet. Det har betydet, at elregningen fra det ene kvartal til det andet er blevet reduceret med knap 10.000 kr. "Sammen med energitilskuddet har det betydet, at beslutningen om at skifte, ikke var særlig svær," udtaler Jens.

Alle virksomheder kan enten få rådgivning eller tilskud ved at overlade retten til at indrapportere deres energibesparelse til et energiselskab. Det er dog en forudsætning, at der skal være indgået en aftale om salget af energibesparelserne, inden projektet går i gang.

Besøg Jønnes Cykler på deres hjemmeside her.

Du kan læse mere om salg af energibesparelser på energistyrelsens hjemmeside her.

Din butik kan også blive ZERObutik. Læs mere om programmet og hvad der kræves her.

Carina Pedersen
13. marts 2013
carina.pedersen@projectzero.dk
+45 6550 8194

13. marts 2013Jønnes Cykler blev ZERObutik i 2011 efter udskiftning til LED.

Kontakt og hør nærmere

Sønderborg-områdets lokale energiselskab SE yder også tilskud til energiforbedrende tiltag.

Ring til SE og hør nærmere på telefon +45 2912 6723.

Det skal I huske

Aftale inden projektstart

Der skal være lavet en aftale med selskab eller underleverandør, inden projektet sættes i gang.

Intern politik for salg af energibesparelser

Undersøg om jeres kommune, organisation eller virksomhed har en politik for salg af energibesparelser.

Undersøg markedet

Når I har et konkret projekt kontakt lokale selskaber, spørg håndværkere eller leverandører, om de har en aftale med et energiselskab.

Undersøg reglerne for beregning

Reglerne for opgørelse af besparelserne er lidt vanskelige, så undersøg dem. Besparelserne kan enten opgøres specifikt eller ved brug af standardværdier. Afhængig af levetid og energiart skal besparelserne korrigeres med en prioritetsfaktor.

Overvej en uafhængig rådgiver

Få evt. hjælp af en uafhængig rådgiver, der kan hjælpe med at formidle en aftale om salg af energibesparelser.
Priserne på markedet for salg af energibesparelser varierer p.t. fra 10 til 42 øre pr. kWh.

Kilde http://www.ens.dk/offentlig-og-erhverv

Cookiepolitik