Biogassen møder stadig store udfordringer

Regeringen vedtog i 2012 et energiforlig der blandt andet forbedrede afregningspriserne for biogas med det formål at understøtte regeringens mål om at 50 % af landets husdyrgødning i 2020 afgasses i biogasanlæg, men desværre uden den store effekt på branchen.

Der har været stor aktivitet på tegnebrættet siden, men her ser det til gengæld ud til at mange projekter strander. Flere steder i landet har der været bragt omtaler af kommende biogasanlæg, men det er endnu småt med konkrete anlægsprojekter.

Stadig stor lokal interesse for biogassen

Der er stadig stor interesse for at etablere et eller flere biogasanlæg i Sønderborg-området. Det blev bekræftet da Bioenergi Syd afholdte generalforsamling den 20. marts 2013, hvor blandt andet de mange udfordringer og mangler ved de nye rammer blev diskuteret. Budskabet var ganske klart, der er et stort potentiale og masser af interesse for et nyt anlæg, men økonomien er ikke god nok til at skabe den fornødne tryghed en investering på mere end 100 millioner kroner kræver.

En af de største udfordringer er begrænsningen på mængden af andre ressourcer end husdyrgødning der må benyttes i fremtidige biogasanlæg for at få adgang til den forhøjede afregningspris. De nye rammer betyder nemlig at der maksimalt må tilsættes op til 25 % af eksempelvis energiafgrøder for at give et større gasudbytte. Denne andel sættes allerede fra 2018 ned til 12,5 % og vurderes igen i 2020 med risiko for at den helt bortskaffes. Det betyder at der er stor usikkerhed omkring den fremtidige økonomi for biogasanlæg og det giver anledning til tøven hos både investorer, landmænd og andre interessenter.

Et stort fremtidigt behov for biogassen

Danmark har et mål om at være fossilfri i 2050 og i Sønderborg er vi endnu mere ambitiøse og går efter et CO2-neutralt vækst-område senest med udgangen af 2029. Det betyder at der er et meget stort fremtidigt behov for biogassen som en meget fleksibel energikilde både lokalt og nationalt. Fordelen ved biogassen er blandt andet at den kan udnytte og "gemmes" i den eksisterende naturgasinfrastruktur og ikke som el produceret på vindmøller eller solceller skal bruges øjeblikkeligt.

Biogassen er samtidig en afgørende brik i omstillingen af vores transport til vedvarende kilder. Særligt den tunge transport har brug for biogassen hvis den skal omstilles da el ikke er en rentabel løsning til lastbiler og busser.

Christian Eriksen
26. marts 2013

christian.eriksen@projectzero.dk
+45 6550 8197

26. marts 2013Biogasanlæg ved rensningsanlægget i Sønderborg

Bioenergi Syd

Foreningen Bioenergi Syd blev stiftet den 22. oktober 2009.

Foreningens formål er:

  • at arbejde for etablering af et eller flere fælles biogasanlæg i området
  • at fremme udvikling og brug af andre former for bioenergi efter medlemmernes ønsker
  • at være talerør for de biogasinteresserede medlemmer, herunder også varetage de politiske interesser såvel lokalt som nationalt
  • at indsamle viden og erfaring fra andre lignende foreninger og formidle resultaterne til foreningens medlemmer

Foreningen består i dag af 75 medlemmer, og tæller ud over en række lokale landmænd også ProjectZero.

Cookiepolitik