SmartCities bygger bl.a. på grøn fjernvarme

Energy Europe i Bella Centret udstillede i uge 21 fremtidens grønne energiløsninger. Danfoss og ProjectZero satte sammen med State of Green fokus på, hvordan vi skaber fremtidens Smart Cities.

Byerne vokser og fjernvarme (og fjernkøling) udgør derfor en vigtig løsning, når byerne skal energiforsynes med varme og køling. Fjernvarmen er økonomisk rentabel, fleksibel at udbygge og sikker og trygt at anvende for forbrugerne. Men brændslerne skal være grønne og bygge på bl.a. geotermi, vind, solvarme, varmepumper eller spildvarme fra anden proces. Dette var de klare budskaber fra både Michael Glass, Danfoss og ProjectZeros Peter Rathje på workshoppen fredag "From Low-Carbon Cities to Smart Cities".

Danfoss/COWI-projektet i Anshan, som udnytter spildvarme fra byens stålværk, vil kunne spare Kina for 240 mio. ton CO2 årligt samtidig med at projektet forbedrer luftkvaliteten markant. Overalt i verden er der masser af eksempler på hvordan store byer kan udnytte energien bedre gennem fjernvarme og -køling.

I Sønderborg er områdets fjernvarmeværker godt i gang med omstillingen til grønne brændsler - den såkaldte 4. generations fjernvarme. Sønderborg Fjernvarme har netop igangsat geotermi kombineret med affaldsbaseret kraftvarme, solvarme og flisdrevne varmepumper. Gråsten Fjernvarme har netop igangsat et stort solvarme-anlæg kombineret med afbrænding af overskudshalm fra områdets landbrug.


Michael Glass Danfoss A/S, fortæller om grøn fjernvarmes rolle i SmartCities

Peter Rathje slog til lyd for at husene energirenoveres til den nye EU norm NZEB, Nearly ZERO Energy Buildings, som i 2050 skal reducere bygningernes energiforbrug med 90 %. Normen åbner store muligheder for i eksisterende boligområder at indtænke grøn fjernvarme i NZEB-løsningen.

Endelig har byerne behov for "smarte borgere", som efterspørger de grønne løsninger. I Sønderborg har byrådet netop godkendt en grøn læseplan, som sikrer at børn og unge i folkeskolen lærer om boligens energiforhold og om grøn fjernvarme, som en del af undervisningen fra 3. til 9. klasse.

Peter Rathje
28. maj 2013

peter.rathje@projectzero.dk

28. maj 2013Her er der rejsegilde på Sønderborgs Geotermi-anlægVollerup solparkDer var stor interesse for oplægget på State of Greens stand i Bella CentretGråsten solpark

Cookiepolitik