Se fremtidens biogasanlæg på Alsion

Alsion lægger i de kommende uger rum til en udstilling om biogasanlæg, som Naturstyrelsen har fået på benene med støtte fra RealDania. Formålet med udstillingen, som kommer til Sønderborg efter en premiereudstilling på Dansk Arkitektur Center i København i april, sætter fokus på, hvordan biogasanlæg med hjælp fra arkitektur kan spille sammen med landskabet.

Biogasanlæg skal i de kommende år bidrage til at gøre Danmark uafhængig af fossile brændstoffer som olie og kul. En stor udfordring bliver i den forbindelse at finde optimale placeringer til anlæggene, som kan være på størrelse med flere fodboldbaner. Mange forskellige interesser skal afvejes, og det bliver afgørende, at anlæg, arkitektur og landskaber tænkes sammen.

Denne udfordring var baggrunden for, at RealDania valgte at støtte et projekt om biogasanlæg, arkitektur og landskab med tre mio. kr. Formålet med projektet har været at udvikle og formidle viden og værktøjer, når biogasanlæggene skal planlægges, placeres og projekteres, og at udvikle en type anlæg, som på kvalificeret vis kan indpasses i det åbne land. Projektet blev afsluttet i december sidste år i form af syv pilotprojekter, og det er udformningen af dem og deres tilpasning i landskabet, der er dokumenteret i udstillingen, som nu kan ses i Sønderborg. Udstillingen blev åbnet første gang i København af miljøminister Ida Auken, ligesom RealDanias direktør, Hans Peter Svendler, og et ekspertpanel deltog.

I udvælgelsen af de syv projekter til udstillingen er der lagt vægt på, at de repræsenterer forskellige arkitektoniske og landskabelige muligheder og udfordringer. De første erfaringer fra projektet har vist, at biogasanlæggene kan blive attraktive elementer i landskabet, hvis blot de landskabelige og arkitektoniske udfordringer tages med i overvejelserne så tidligt som muligt.

Udstillingen kan ses på Alsion på det røde gulv foran Koncertsalen fra den 17. maj til og med den 31. maj på alle hverdage fra kl. 8 til 18.

Se/download en folder om projektet her

Kilde: Sønderborg Kommune

Christian Eriksen
christian.eriksen@projectzero.dk
6550 8197

14. maj 2013Biogasanlægget ved Sønderborg Renseanlæg. På Alsion giver ny udstilling sine bud på hvordan biogasanlæg med hjælp fra arkitektur kan spille sammen med landskabet.

Fakta om udstillingen

  • Udstillingen viser syv konkrete bud på, hvordan der kan findes plads til biogasanlæggene, så de bliver til mindst mulig gene for mennesker og natur

  • De er udviklet af en rådgivergruppe bestående af Cowi A/S, Videncenter for Landbrug, Gottlieb Paludan Arkitekter A/S, Tankestreg Arkitekter og Naturstyrelsens biogassekretariat

  • Udstillingen er skaffet til Sønderborg af Planafdelingen i Sønderborg Kommune

Cookiepolitik