Grønne virksomheder er konkurrencedygtige på produktiviteten

Ny analyse viser, at grønne virksomheder er højproduktive og eksportorienterede. Den høje produktivitet bidrager til at skabe vækst i Danmark, og indikerer, at den grønne sektor er godt rustet til konkurrencen om ordrerne i den grønne omstilling.

Den grønne sektor er udset til at være en vigtig motor for vækst og beskæftigelse i fremtiden. Men hvis det skal blive virkelighed, er det en forudsætning, at de grønne virksomheder er produktive og udnytter ressourcerne effektivt. Derfor har Energistyrelsen og Miljøstyrelsen fået konsulenthuset Damvad til at undersøge 3.000 grønne virksomheder for at se, hvordan det står til med produktiviteten sammenlignet med andre lignende virksomheder i Danmark.

Analysen slår fast, at:

  • Grønne virksomheder er lige så produktive som lignende ikke-grønne virksomheder.
  • Grønne virksomheder befinder sig generelt blandt de mest højproduktive og eksportorienterede erhvervsdrivende herhjemme.
  • Den høje produktivitet hænger blandt andet sammen med, at virksomhederne bruger avanceret teknologi, og at de som helhed er langt mere aktive på de globale markeder end andre virksomheder.
  • Analysen viser ikke, hvad der forårsager den høje produktivitet, herunder om det skyldes, at virksomhederne producerer grønt.

Den nye analyse af produktivitetsforskelle mellem grønne og ikke-grønne virksomheder er en mere dybdegående undersøgelse end tidligere analyser. Analysen tager udgangspunkt i den grønne statistik fra november 2012 og er til forskel fra tidligere analyser baseret på direkte observationer af de enkelte virksomheders karakteristika og produktivitet.

Læs rapporten om produktivitet i grønne virksomheder på Energistyrelsens hjemmeside her.

Kilde: Energistyrelsens hjemmeside

Carina Pedersen
22. maj 2013

carina.pedersen@projectzero.dk

21. maj 2013

Cookiepolitik