Forandringens vinde puster byggebranchen i nakken

Dansk Byggeri opfordrer sine medlemmer til at se kendsgerningerne i øjnene og styrke indsatsen i en globaliseret verden. Den klare opfordring var hovedtemaet på Dansk Byggeris årsdag.

"Forandringens vinde blæser og man kan i denne situation enten bygge læhegn eller vindmøller" proklamerede Dansk Byggeris administrerende direktør Lars Storr-Hansen i sin opfordring til medlemmerne.

En dugfrisk medlemsundersøgelse viser at kendetegn for de succesrige byggevirksomheder er:

  • at de lever længere
  • at de har markant flere ansatte med en mellemlang uddannelse og dermed mere fokus på ledelse og styring
  • at de har medarbejdere med lang erhvervserfaring fordi viden i byggehvervet i høj grad er personbåren
  • at de eksporterer og lærer nye metoder fra udlandet

Byggebranchen udfordres på hjemmemarkedet af billig arbejdskraft udefra og dette er ikke et go-away issue! Der er behov for at slå kvalificeret igen på udemarkederne, og dette forudsætter bl.a. mere fokus på ledelse og styring af virksomheden.

Årsdagens øvrige oplæg og debatter bakkede op om disse udfordringer.

Læs mere om årsdagen og dens budskaber


Klimaminister Martin Lidegaard, Dansk Energis Lars Aagaard og Dansk Byggeris Michael H. Nielsen blev udfordret på 4 centrale dilemmaer, bl.a. balancen mellem boligens isolering og fjernvarmeforsyning

"I Sønderborg-området, som er kendetegnet ved mange små håndværksvirksomheder, skal opgaven løses ved øget kompetence og et tættere samarbejde mellem virksomhederne", mener ProjectZeros Peter Rathje. "Med deltagelse i ZERObyg-energismart projektet har områdets håndværkere alle muligheder for at blive "smarte" på både kompetencer og samarbejde", fortsætter han.

Læs mere om ZERObyg-energismart og tilmeld dig håndværkerkurser på www.zerobyg.dk.

Peter Rathje
21. maj 2013

peter.rathje@projectzero.dk

21. maj 2013Dansk Byggeris Lars Storr-Hansen viste kendetegn for de bedste bygge- og anlægsvirksomhederDirektør Kjeld Hansen fra Søgaard Byg og chefkonsulent i Dansk Byggeri Petter Astrup fra Nordborg var også til Byggeriets Årsdag i Tivoli Congress Center, København

Cookiepolitik