Er brændeovnen bæredygtig?

Biomasse spiller en stor rolle i den globale grønne omstilling, men er det eksempelvis bæredygtigt at brænde træ i brændeovne? Dette og mange andre spørgsmål søger en national biomasseanalyse at give svaret på, og udfaldet af denne analyse kan have stor betydning for den måde vi bruger biomasse til energi og andre formål.

Er det bæredygtigt at varme sit hus op med brænde i en brændeovn? Skal biomasse importeres eller produceres lokalt? Hvornår er anvendelse af biomassen i det hele taget bæredygtigt?


Spørgsmålene var mange da Energistyrelsen torsdag den 23. maj 2013 afholdte temamøde om bæredygtig anvendelse af biomasse og svarene var næsten lige så mangfoldige. Biomassen spiller nemlig en vigtig rolle i den globale grønne omstilling, og det giver samtidig mange udfordringer.

I takt med at olie og gas bliver mindre tilgængelige stiger kravene til biomassen. Den skal erstatte produktionen af energi, materialer, nærings - og foderstoffer og mange andre produkter. Der bliver derfor rift om denne ressource og man skal på globalt og nationalt plan allerede nu tænke sig godt om, så der ikke eksempelvis sker fejlinvesteringer i store anlæg der ikke udnytter biomassen bæredygtigt.

Man skal som privat forbruger også være opmærksom på at fremtidens store behov for disse ressourcer kan have indflydelse på priser og afgifter på eksempelvis brænde til individuel opvarmning.

Biomasseanalysen skal afsluttes ved udgangen af 2013 og mange venter spændt på resultaterne.

Christian Eriksen
29. maj 2013

Christian.eriksen@projectzero.dk
+45 6550 8197

29. maj 2013Biogasanlægget ved Sønderborg Renseanlæg udnytter slam til at producere energi, et godt eksempel på hvordan et biomasse restprodukt kan anvendes

Bæredygtig udnyttelse af biomasse

Der er stadig mange uafklarede spørgsmål med hensyn til en bæredygtig udnyttelse af biomassen, men der var blandt deltagerne og indlægsholderne bred enighed om en række konklusioner:

  • Restprodukter som eksempelvis træpiller lavet af savsmuld fra træ- og møbelindustrien er en god udnyttelse af biomassen
  • Biomassen er uundværlig i den grønne omstilling og skal fortsat spille en vigtig rolle i fremtidens energisystem
  • Den tunge transport og flytransporten er på sigt afhængig af biobrændsler
  • En bæredygtig udnyttelse af biomasse forudsætter en flersidet tilgang der sikrer at vigtige materialer og næringsstoffer ikke går til spilde ved eks. afbrænding

Fakta om temamødet

Temamødet om miljømæssig bæredygtig produktion og anvendelse af biomasse til energi og transport blev afholdt af Energistyrelsen som led i den nationale biomasseanalyse, der var en del af energiforliget i 2012.
Temamødet havde deltagelse af mere end 80 repræsentanter fra energibranchen, den offentlige sektor, erhvervslivet, universiteter og NGO'er.

Cookiepolitik