Den nye støtteordning til solceller

Læs Ministerens Energipolitiske redegørelse 2013 udarbejdet til Folketinget og bliv opdateret på den gældende støtteordning for solceller, datoer for udfasning af oliefyr m.v.

Læs om Den nye støtteordning for solceller på redegørelsens side 11:

Den 15. november 2012 indgik regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energianlæg.

Den politiske aftale fulgte i kølvandet på den eksplosive solcelleudbygning, der var i 2012, som aktualiserede behovet for at tænke sol mere strategisk ind i Danmarks energiforsyning. Med den nye støtteordning afregnes solcellestrøm med 130 øre/kWh i 10 år for anlæg etableret i 2013, samt 145 øre/kWh for fælles anlæg etableret i 2013. Det har været en vigtig præmis for indgåelsen af den politiske aftale, at støtten blev reduceret i takt med de faldende anlægspriser. Det har desuden været en vigtig hensigt, at den ny
støtteordning skulle tilgodese og ensarte de økonomiske vilkår for forskellige boligformer, hvor den tidligere støtteordning primært tilgodeså parcelhusejere. Aftalen indeholder, foruden finansiering af aftalen, en 20-årig overgangsordning for eksisterende anlæg og afskaffelse af den årsbaserede nettoafregning, således at al nettoafregning fremadrettet opgøres på timebasis.

Loven om solceller er pr. 20. marts 2013 foreslået justeret efter aftale mellem parterne bag energiforliget, således at støtten sænkes til store kommercielle solcelleparker. Forligspartierne er enige om, at de store anlæg som hidtil skal have 60 øre/kWh de første 10 år og 40 øre/kWh de efterfølgende 10 år. Fælles anlæg, der etableres på jorden i 2013, vil blive afregnet med 90 øre/kWh i 10 år.

Formålet med justeringen er at forhindre et stort spild af støttekroner på bekostning af de øvrige elforbrugere. Den midlertidigt forhøjede sats på 130 øre/kWh vil i fremtiden derfor kun gælde for solcelleanlæg etableret på taget af bygninger, med undtagelse af små anlæg under 6 kW pr. husstand på jorden, men tilsluttet husstandens forbrugsinstallation. Den midlertidigt forhøjede sats for fælles anlæg på 145 øre/kWh gælder fortsat for anlæg etableret på taget af bygninger.

Læs hele redegørelsen
med den nye støtteordning for solcelle på side 11
Peter Rathje
1. maj 2013

peter.rathje@projectzero.dk

1. maj 2013

Cookiepolitik