Virksomheder kan få høj forrentning på solcelleanlæg

Solcelleanlæg kan være en rigtig god investering for virksomheder, særligt dem med et højt forbrug i løbet af dagen. Hvis et solcelleanlæg projekteres rigtigt og tilpasses virksomheden kan der, for visse typer virksomheder, opnås høje forrentninger på investeringerne.

Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter og ProjectZero afholder i august måned et temamøde i samarbejde med lokale solcellevirksomheder, hvor jeres virksomhed kan få yderligere information om mulighederne for at investere i solcelleanlæg.

Den nye ordning tilgodeser virksomheder

2012 var året hvor mange tusinde private boligejere valgte at opsætte solcelleanlæg, der under den gamle nettomåleordning var en meget god investering. Alene i Sønderborg-området modtog Energinet.dk tilmeldinger på næsten 1.400 nye anlæg.
Den nye solcelleordning tilgodeser derimod virksomheder og andre, der har et højt forbrug i løbet af dagen, hvor solcelleanlæggene producerer energi. Det skyldes, at der under den nye ordning ikke længere afregnes på årsbasis men i stedet på timebasis.

Under gunstige forhold kan visse virksomheder opnå en forrentning på deres investering i solceller på mellem 8 og 12 %. Det vel at mærke hvis anlægget tilsluttes i 2013; fra 2014 falder tilskuddet nemlig med 14 øre/kWh årligt fra 130 øre/kWh overskydende el produceret. Der er dog flere forhold, der skal tages i betragtning, inden virksomheden vælger at investere.


Statsskolen i Sønderborg fik i 2010 monteret et solcelleanlæg på sydgavlen af den naturvidenskabelige fløj, ud mod Ringridervej.

Kom til temamøde og hør om de konkrete muligheder

Virksomhedens type, det daglige forbrug af el, afgiftsfritaget forbrug og flere andre faktorer har indflydelse på rentabiliteten.

Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter og ProjectZero inviterer derfor i samarbejde med Danfoss Solar Inverters og ATsolar til et temamøde om "Solceller hos virksomheder og landbrug" på Alsion torsdag den 15. august 2013 klokken 15.00 til 16.30.

Eftermiddagens program indeholder information om de konkrete muligheder, virksomheder og landbrug har for at investere i solceller og den forventede økonomi. Sønderborg Kommune vil også informere om eventuelle planmæssige hensyn, der skal tages forud for installering af solceller i området.

Arrangementet er gratis og åbent for alle erhvervsdrivende, virksomheder, landbrug etc.

Christian Eriksen
6. juni 2013

christian.eriksen@projectzero.dk
Tlf. 6550 8197

4. juni 2013

Tilmelding til temamøde

Tilmelding vil være efter først-til-mølle princippet og kan foregå direkte til ProjectZero ved at sende en e-mail til christian.eriksen@projectzero.dk med emnet "Tilmelding - Solcelletemamøde" hvor der i mailen nævnes virksomhedens navn og antal deltagere.

Fakta om den nye ordning

Energinet.dk udbetaler et pristillæg (der er angivet uden moms) for overskudsproduktion efter VE-lovens bestemmelser på 130 øre/kWh de første 10 år for installationstilsluttede solcelleanlæg på max 400 kW, som er nettilsluttet efter den 20. november 2012, dog inden 1. januar 2014.

Pristillægget aftrappes med 14 øre/kWh for hvert år et anlæg tilsluttes senere end 1. januar 2014 frem til og med januar 2018 (§ 47, stk. 4, litra 1).

Derefter er det ren markedspris.

Kilde: Energinet.dk

Cookiepolitik