Tyske storbyer henter grøn inspiration i Sønderborg

Gæsterne fra AGFW drog med Energy-tour rundt i Sønderborg-området, hvor de bl.a. lærte om grøn fjernvarme, energirenoveringer og boligforeningsbyggeri. I Mintebjerg blev der lyttet til vindmøllerne, som hvert 70. minut har produceret strøm svarende til én husstands årlige elforbrug.

Fjernvarme har store potentialer i Tyskland, for godt nok er Flensborg et mønstereksempel med næsten 100 % fjernvarme, men i resten af Tyskland har de danske virksomheder store muligheder for at øge eksporten af grønne fjernvarme-systemer.


De tyske gæster samt Rainer Schild og Paul Voss fra Danfoss besøgte Alsion

Og grønt skal det helst være, efter at Angela Merkel for et par år siden på baggrund af atomkraft-udslippet i Fokushima/Japan, besluttede at udfase atomkraften i Tyskland. Atomkraften udgør ca. 16 % af Tysklands energiforbrug, og over de kommende år skal der findes alternative løsninger til strøm fra atomkraft.

Tyskland har igennem en årrække været førende i Europa på at udbygge med solceller og biogas. Disse energi-kilder tegner sig sammen med vind p.t. for 22 % af Tysklands energiproduktion. Tilskuddene er opbremset kraftigt og istedes fokuseres på (som i Danmark), hvorledes man lokalt kan omsætte produktionen af el til lokalt forbrug, således at der ikke opstår nye ubalancer i el-systemet.

25. juni 2013

For yderligere oplysninger:

Peter Rathje
peter.rathje@projectzero.dk

25. juni 2013Oversigt over energikilderne i den samlede tyske energiforsyning. Det fremgår, at atomkraft udgør 16 % og vedvarende energi p.t. 22 %Gæsterne besøgte Mintebjerg, men trafikstøjen overdøvede lyden fra vindmøllerne

Cookiepolitik