Sønderborg repræsenteret på ”Bæredygtige byer” i Paris

Sønderborg var en af seks danske byer, som i sidste uge optrådte på Udenrigsministeriets fremstød "Bæredygtige byer" i Paris, hvor 300 gæster fra franske byer, Parlamentet m.v. blev eksponeret til den danske tænkning indenfor energi- og klimarigtig byudvikling.

Sønderborg var repræsenteret ved Danfoss og ProjectZero, som hånd i hånd fortalte om Sønderborgs store omstilling og de danske energi- og klimaløsninger. Der var stor interesse for at lære om både grøn fjernvarme, energirenovering og borgerinddragelse.

Arrangementet foregik den 11. og 12. juni 2013 og var initieret af den danske ambassade i Paris i samarbejde med erhvervsorganisationen DI. Arrangementet blev afholdt i Det Danske Hus på Champs Elysées. De øvrige danske kommuner var København, Frederikshavn, Kalundborg, Roskilde og Thisted.

Forud for arrangementet var de danske deltagere mandag på rundtur i Paris, for ved selvsyn at erfare, hvorledes byen Paris arbejder med at leve op til sine klimamål, som fokuserer på at energieffektivisere med 25 % og omlægge yderligere 25 % af energiforbruget til vedvarende energi.

Den bæredygtige by har også behov for vand. Vandforsyningen i Paris sker primært ved at omdanne flodvandet fra bla. Seine-floden til drikkevand. Rensningen sker i 3 meget store anlæg og under anvendelse af store mængder energi.


I disse microfiltre renses flodvandet inden det sendes ud i drikkevandssystemet

Paris har 10 mio. indbyggere, hvoraf ca. 2 mio. bor i centrum og yderligere 8 mio. indbyggere i forstæder. Paris er som verdens øvrige storbyer inde i en kraftig vækst, og behøver nye boliger og jobs til de mange tilflyttere. Metroen er fortsat livsnerven i det kollektive transportsystem. Men Paris er i gang med en større transformation, som skal sikre byen flere grønne pladser, cykler og elbiler. Transformationen gennemføres typisk i offentlig/private partnerskaber, og borgerne tager meget positivt imod de nye grønne tiltag.

Sønderborg har tidligere haft besøg af den franske by Mulhouse, som sammen med sine 220.000 indbyggere har ambitioner om at koble klimaudfordringen med grøn vækst og jobskabelse.

18. juni 2013

For yderligere oplysninger:

Peter Rathje
peter.rathje@projectzero.dk
40 40 86 36


En ny energirigtig bydel er under opførelse på et tidligere jernbane-areal


Jesper Lund-Larsen fortalte om 3F´s anbefalinger og erfaringer med grøn jobskabelse

18. juni 2013Dannebrog vejrede foran Det danske Hus på Champs ElyséesMetroen udgør fortsat livsnerven i byens kollektive transportsystemDe nye el-delebiler i Paris kommer fra PininFarina, og kører mere end 200 km. på en opladningAmbassadør Anne Dorte Riggelsen, Den danske Ambassade i Paris, bød velkommenDer bygges på livet løs i La Defence bydelen

Cookiepolitik