Parterne mødes om ZERO-visionen

Formanden for Bitten og Mads Clausens Fond, Peter M. Clausen, som også er formand for ProjectZero, er meget tilfreds med de resultater, ProjectZero-projektet allerede har skabt. Det fremgik på et møde mellem ProjectZero og byrådet mandag den 24. juni, hvor en lang række handlemuligheder for at fortsætte den positive udvikling med at nedbringe CO2 blev præsenteret. Også de mere overordnede linjer for byrådets to vækst-initiativer, ProjectZero og Sønderborg Havneselskab, blev kort drøftet.

Og mødet bliver snarest og før sommerferien fulgt op med endnu et møde med de eksterne partnere. Deltagerne bliver borgmesteren, formanden for teknisk udvalg, kommunaldirektøren og byrådets gruppeformænd og de eksterne partnere Syd Energi, Nordea Fonden, SDU og Bitten & Mads Clausens fond.

Det kommende møde skal afklare, om det er nødvendigt at ændre vision og mål for ProjectZero. Og partnerne omkring Havneselskabet vil drøfte, hvordan de bedst muligt sikrer investeringerne på havnen, som Havneselskabet og kommunen ønsker.

- Alle kan se behovet for at skabe klarhed og ro om det fremtidige samarbejde, siger Peter Mads Clausen.

26. juni 2013

For yderligere oplysninger:

Peter Rathje
peter.rathje@projectzero.dk
Tlf. 40 40 86 36

26. juni 2013

Cookiepolitik