Sønderborg familie fik deres egen vindmølle - er du den næste?

Torsdag den 30. maj 2013 vedtog Folketinget at ændre loven om fremme af vedvarende energi, VE-loven.

Loven forhøjer støtten til mindre husstandsvindmøller op til 10 kW med 2,50 kroner i tilskud pr. kWh, og husstandsvindmøller over 10 kW kan få støtte på 1,50 kroner pr. kWh, som vindmølleejeren ikke selv bruger. En husstandsvindmølle er en max. 25 meter høj vindmølle, der er placeret på en privat grund, ca. 20 meter væk fra ens helårsbolig. Her står husstandsvindmøllen året rundt og snurrer og skaber herved strøm.

Overvejer du at få en husstandsvindmølle?

Bor du i Sønderborg Kommune, og ønsker du at få en husstandsvindmølle, skal du have en landzonetilladelse. Byplanlægger Jan Daniel Fandrey fra kommunens Planafdeling råder borgere til at rette telefonisk henvendelse til Planafdelingen, inden de går i gang med at udfylde ansøgningen. På den måde kan det på forhånd afklares, om der er udsigt til, at få en landzonetilladelse til det ansøgte.

Ved behandlingen af ansøgninger om husstandsvindmøller skal der tages størst muligt hensyn til nabobeboelser og til de øvrige interesser, der er knyttet til anvendelsen af det åbne land. Herunder natur og landskab, kulturhistoriske værdier og jordbruget, ligesom møllers forhold til andre tekniske anlæg i det åbne land skal vurderes. Kommunen skal i hvert enkelt tilfælde foretage en konkret vurdering af det ansøgte, og det er en længere proces at få godkendelse til at placere husstandsvindmøller i kommunen, oplyser Jan Daniel Fandrey.

Husk at sende følgende dokumenter til kommunen:

  • Ansøgning om landzonetilladelse
  • Beliggenhedsplan
  • Støjrapport, jf. vindmøllebekendtgørelsen

Få lavet præcise beregninger på vindforholdene

Det er vigtigt at få lavet præcise beregninger på vindforholdene og den mulige strømproduktion, en husstandsvindmølle kan give på éns ejendom. Flere er blevet skuffede, fordi husstandsvindmøllen ikke har produceret det, de havde forventet.
En konsulent kan hjælpe med denne opgave. Det kan have stor betydning, hvis der er et læhegn eller en skov tæt på husstandsvindmøllen.
Kurt Lorenzen og husstandsvindmøllen fra THYmøllen

Familien Lorenzen fik deres egen vindmølle

Familiens landejendom ved Sundeved varmes op af et jordvarmeanlæg, som bruger strøm der er produceret af familiens egen husstandsvindmølle. På denne måde forsikrer familien sig mod de stigende energipriser. Husstandsvindmøllen blev sat i drift i maj 2013 og vækker allerede begejstring i hele familien, især hos manden i huset, Kurt Lorenzen.

"Vi besluttede os for at få en husstandsvindmølle, fordi et solcelleanlæg ikke ville kunne producere nok til vores strømforbrug. Og så er det også blevet et lille hobbyprojekt for mig, som jo er muligt når man bor på landet, og har store marker omkring sig", fortæller en tilfreds Kurt Lorenzen og fortsætter: "Med vores egen strømproduktion fra vindmøllen, regner vi med at gå nogenlunde i nul når årsregnskabet skal opgøres."

3. juli 2013

For yderligere oplysninger:

Pernille Beck
pernille.beck@projectzero.dk
74 12 41 91

3. juli 2013Der skulle store maskiner til at rejse møllen og løfte de tunge mølledeleKurt Lorenzen aflæser hver dag hvor meget møllen har produceretFamilien Lorenzen valgte et rørtårn i stedet for et gittertårn hovedsageligt pga. udseendetDer arbejdes i 20-25 meters højde. Vingerne er ca. 3,5 meter lange

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål vedrørende opstillingen af husstandsvindmøller kan du kontakte en af disse to medarbejdere fra kommunens Planafdeling:

  • Jan Daniel Fandrey tlf. 8872 5443
  • Lone Bahn Frederiksen tlf. 8872 5455

Landzonetilladelse

Oplysninger om landzonetilladelse finder du på kommunens hjemmeside her

Regler for opstilling

Læs mere om planlovens regler for opstilling af husstandsvindmøller i et notat fra Miljøstyrelsen her

Cookiepolitik