Partnerskabet bekræftede ProjectZero vækstvisionen

På opfordring af Peter Mads Clausen mødtes byrådets gruppeformænd mandag aften med ProjectZero-projektets private partnere. På mødet, som havde et meget positivt forløb, bekræftede deltagerne deres stærke commitment til ProjectZero og visionen om at Sønderborg bliver CO2-neutral i 2029.

Ambitionen er gennem denne målsætning at skabe vækst, udvikling og grønne jobs baseret på en mangfoldighed af løsninger og gennem en yderligere aktiv inddragelse af borgerne i ProjectZero-projektet. Parterne var enige om at afvente sundhedsministerens rapport om vindmøller.

- Jeg er meget tilfreds med mødets forløb og byrådets stærke commitment til at vi i Sønderborg er med helt forrest i udviklingen, udtaler Peter Mads Clausen, formand for ProjectZero-Fonden. Parterne mødes igen i efteråret for at afstemme forventningerne til ProjectZero-målsætningerne for 2020.

3. juli 2013

For yderligere oplysninger:

Peter Rathje
peter.rathje@projectzero.dk
tlf. 40 40 86 36


3. juli 2013

Cookiepolitik