Inspiration til virksomheder

At komme i gang med energioptimering i virksomheder kan virke som en uoverkommelig sag. Hvor skal man starte? Hvad koster det? Hvad er tilbagebetalingstiden? Og hvor hurtigt kan energioptimeringstiltagene implementeres?

Energiforum Danmark fastslår i en analyse om energioptimering, at der ikke er én løsning, som kan gælde for alle slags virksomheder. Virksomheder kan derfor lade sig inspirere af fire modeller, og især to parametre har afgørende betydning.

  1. Om virksomheden går efter umiddelbare eller trinvise besparelser
  2. Om virksomheden selv har ressourcer og kompetencer til indsatsen, eller om man vil købe sig til dem fra eksterne leverandører

Modellernes anvendelighed og succesrate afhænger af de forudsætninger, målsætninger og præferencer, der i forvejen er i virksomheden. Derfor er det vigtigt at granske virksomheden, inden der vælges model.

Ledelsen kender virksomhedens udgangspunkt og kan ved brug at bruge model-oversigten vurdere og prioritere vejen til at spare penge og reducere energiforbruget.

De fire modeller er: Optimeret drift, ESCO, Integreret vedligehold og EMO-styring.


De fire modeller kort fortalt

Optimeret drift - øjeblikkelige energibesparelser gennem adfærdsændring. Modellen er først og fremmest baseret på en intern indsats fra den ansvarlige bygningsejers side, og tager udgangspunkt i at gå efter de besparelser, der kan opnås ved at optimere og trimme anlæg samt ved adfærdspåvirkning. Dette bl.a. ved efteruddannelse af personale, således at medarbejderne bliver medansvarlige for at opnå energibesparelser.

ESCO - garanteret besparelse gennem ekstern leverandør. Modellen bygger på en aftale mellem bygningsejer og en ekstern leverandør, som gennemfører energibesparende tiltag og garanterer for resultatet. Det er i langt overvejende grad eksterne kræfter, der varetager opgaven, men også interne kompetencer inden for økonomi og kontraktstyring er nødvendig.

Integreret vedligehold - trinvis energioptimering knyttet til drift. For at denne model er anvendelig, er det en forudsætning, at der i et vist omfang allerede foregår systematisk renovering og vedligehold af bygningerne, som energiforbedringerne kan koble sig på. Målet med indsatsen er at nå så langt som muligt med den enkelte bygning, når man allerede er i gang.

EMO-styring - langsigtet energioptimering gennem energimærkningsordningen. Modellen tager udgangspunkt i den lovpligtige energimærkning af bygninger. EMO-indsatsen sigter fortrinsvis på intern oprustning og indsats. Det er dog samtidig en forudsætning, at virksomheden kan indgå i et tillidsfuldt samarbejde med eksterne parter, der skal bidrage med energimærkning og projektering af de enkelte energioptimeringsprojekter.

Hvilken model, der er den rette, er derfor i høj grad afhængig af den enkelte virksomhed. Virksomhedens driftsansvarlige må derfor regne sig frem til, hvilken model, der passer bedst. Og eventuelt lave en kombination, hvor der eksempelvis fokuseres på adfærdsændringer sideløbende med et ESCO-projekt.

Læs hele rapporten fra Energiforum Danmark og bliv endnu mere inspireret her.

ZEROcompany - frontløberne

ProjectZero inviterer alle Sønderborg-områdets virksomheder og medarbejdere til at deltage i Sønderborgs store omstilling. ZEROcompanies er de virksomheder, som går forrest i arbejdet med at gøre Sønderborg CO2-neutral i 2029.

Alle virksomheder har lagt en ambitiøs og målbar klimastrategi med en målsætning om at reducere CO2-udledningen med minimum 10 % inden for et år.

Læs mere om ZEROcompany her og tilmeld dig programmet

20. august 2013

For yderligere oplysninger:

Carina Pedersen
carina.pedersen@projectzero.dk
6550 8194

2. juli 2013

Cookiepolitik