ZEROcompany runder 40 virksomheder!

Endnu et hold klima- og energiambitiøse virksomheder afsluttede i sidste uge ProjectZeros klimaledelseskursus og er nu i gang med at realisere mindst 10 % CO2-reduktioner. Dermed er mere end 40 virksomheder nu ZEROcompanies, og antallet stiger yderligere i 2013.

De nye virksomheder bliver sammen med de eksisterende ZEROcompanies klimafrontløbere, der i fællesskab med områdets andre aktører driver visionen om et Sønderborg-område i grøn vækst. Gennem læring, netværk og erfaringsudveksling bidrager ZEROcompany programmet til at styrke virksomhedernes klimaindsats og Bright Green Business.

ZEROcompany bliver man ved at udarbejde et klimaregnskab, og ved at forpligte sig til aktiviteter som reducerer virksomhedens CO2-udledning med mindst 10 % inden for det første år. Typisk realiserer virksomhederne denne målsætning med en kombination af energibesparelser og omlægning til vedvarende energiforsyning som f.eks. solceller, grøn fjernvarme, varmepumper, etc.

Rasmus Christensen og Jørgen Opstrup fra Idrætshøjskolen i Sønderborg deltog på kurset.

"Vi er blevet præsenteret for mange informationer på de tre eftermiddage, og vi vil nu arbejde på at få lavet en plan, vi kan bruge," udtaler Rasmus Christensen fra Idrætshøjskolen i Sønderborg efter kursusforløbet.

Hans kollega Jørgen Opstrup fortsætter: "Det har rusket lidt op i os, og vi vil nu gøre mere for at få ledelsen til at se fordelene ved energisparende foranstaltninger."

Begge ser de frem til at deltage i diverse ERFA-grupper med andre ZEROcompanies, og er sikre på at de her vil få gode input til det videre arbejde mod CO2-reduktioner.

Læs mere om Bygma Sønderborg, der tager ansvar for klimaudfordringen, og som også har deltaget i ZEROcompany klimaledelsesforløbet her.

Din virksomhed kan også blive ZEROcompany. Læs mere om programmet her og tilmeld din virksomhed til næste kursusforløb om klimaledelse allerede nu. Kontakt projektleder Carina Pedersen på 6550 8194 eller send en mail på carina.pedersen@projectzero.dk.

Næste kursus starter onsdag den 20. marts 2013.

Carina Pedersen
Telefon 6550 8194

29. januar 2013

ZEROcompanies

De deltagende virksomheder på det senest afsluttede kursusforløb:

· Bygma Sønderborg
· EUC Syd
· Høier og Vendelbo
· Idrætshøjskolen
· KPMG
· Privatskolen AlsJørgen Opstrup fra Idrætshøjskolen deltog aktivt alle tre eftermiddageDer blev skrevet noter undervejs, som Rasmus Christensen tager med tilbage til Idrætshøjskolen til yderligere bearbejdning

Cookiepolitik