Vindmølle-temaplanen vedtaget af Byrådet

Efter næsten en times debat vedtog Byrådet den 19. december 2012 temaplanen for opstilling af nye landmøller på 6 + 2 placeringer i Sønderborg Kommune. Vedtagelsen skete med 24 stemmer for og 7 imod. Opstillingen er betinget af miljørapport med VVM-vurderinger på hver af placeringerne.

ProjectZeros Peter Rathje hilser beslutningen velkommen. "Energi fra vind er en meget vigtig del af ProjectZeros masterplan og uden vindmøller er opgaven umulig. Kystnære møller ved Als har lange udsigter og derfor er det vigtigt, at vi opstiller flere møller på land. Sønderborg Kommune ligger i forvejen helt i bund med antal vindmøller", udtaler Peter Rathje.


Forud for byrådets behandling var der afholdt borgermøder i flere af de berørte landdistrikter og kommunen havde modtaget mere end 800 underskrifter imod vindmøllerne.

Gruppeformand Erik Lauritzen (S) kommenterede under behandlingen sin opbakning således "Folketingets beslutning om at gøre Danmark fossilfrit, mener jeg er rigtig og vi kommer ikke uden om at vindmøller er en af måderne. Det har givet mig mavepine, for jeg ved at der er ulemper, men vi har gjort et seriøst og snart 2 år langt forarbejde, hvor der er taget mange hensyn".

Projektmagere kan nu ansøge kommunen om at gennemføre VVM-undersøgelser, hvor specifikke projekter vurderes i forhold til både naboer og natur og hvor Byrådet gennemfører pligtige høringsrunder.

På opfordring af Jan Prokopek vedtog Byrådet efter godkendelsen af Temaplanen, at anmode Teknik og Miljøudvalget om at optage en sag på dagsordenen, der fastlægger en strategi, som sikrer at Sønderborg Kommune fortsat aktivt vil arbejde for at etablere kystnære vindmøller.

Læs mere om byrådets behandling i referatet fra byrådsmødet den 19. december her (klik på "Byrådet")

Peter Rathje
9. januar 2013

Peter.rathje@projectzero.dk
+45 40 40 86 36

9. januar 2013Kilde: VindmøllesekretariatetCookiepolitik