Mindre spild – bedre økonomi!

Tag en dag ud af kalenderen og lær hvordan virksomheder kan undgå spild og sikre en bedre økonomi i produktionen. Virksomheder kan få værktøjer til at fremme deres konkurrenceevne og studerende har mulighed for at deltage i en spændende idékonkurrence.

Vi lever i en tid, hvor produktionsvirksomheder oplever øget global konkurrence og stigende nationale krav til arbejdsmiljø og affaldshåndtering. Sønderborg Kommune inviterer derfor til en temadag, hvor du får mulighed for at udvide din virksomheds og dine medarbejderes viden om tiltag, der kan fremme jeres konkurrenceevne.

Temadagen har fokus på

  • Vugge til vugge konceptets tilgang til energi- og råvarebesparelser i produktdesignet og slutproduktet
  • Aktuelle tilgange til procesoptimering og affaldsminimering på produktionsgulvet
  • EU's nye portal for udfasning af farlige stoffer i processer og produkter
  • Hvordan inddragelse af både ledelsen og medarbejderne giver større mulighed for at skabe brugbare løsninger


Temadagen er gratis, og de 125 pladser uddeles efter først til mølle princippet. I tilmelder antal deltagere på miljo@sonderborg.dk - mærk gerne mailen med "temadag".

Temadagen er første del af en tredelt kampagne om "Affaldsforebyggelse og Klima". Med kampagnen vil Sønderborg Kommune, med en "bright green" tilgang, sætte fokus på at affaldsminimering og procesoptimering kan give virksomhederne i kommunen en konkurrencefordel,
Kampagnen indeholder en idékonkurrence om affaldsminimering i industriprocesser og et samlet idékatalog, som virksomheder kan bruge til inspiration og vejledning.

Idèkataloget bliver publiceret på Sønderborg Kommunes hjemmeside i juni 2013.

Læs invitationen, programmet for temadagen og regelsættet for konkurrencen her

Har du spørgsmål til temadagen, bedes du kontakte

Martin Frank Mogensen
Miljøøkonom Sønderborg Kommune
Tlf.: +45 88 72 66 81
Mobil: +45 27 90 66 81
mfmo@sonderborg.dk

Christian Eriksen
15. januar 2013


15. januar 2013

Cookiepolitik