Mayor Ma er ny borgmester i BaodingBilledet viser Ma Yufengs møde med Aase Nyegaard på Alsion i oktober 2010

Boadings nye borgmester hedder Ma Yufeng, samme mand som har stået i spidsen for sister-city samarbejdet med Sønderborg og som gennem flere år har drevet Low Carbon City indsatsen i Sønderborgs kinesiske venskabsby, som også ønsker at reducere sin CO2-udledning markant.

Ma Yufeng blev indsat som borgmester i sidste uge, indtil da var han byens viceborgmester. Han glæder sig over udnævnelsen og det ansvar der følger med stillingen. Han opfordrer alle byens kræfter til at samarbejde om at skabe den bedst mulige fremtid for Baoding.

Ma Yufeng, 53 år, stammer fra en landmandsfamilie med begge ben på jorden. Han er professor i økonomi og har siden 1985 været medlem af kommunistpartiet.

Ma Yufeng besøgte Sønderborg i efteråret 2010 sammen med WWF, hvorefter de formelle skridt mod sister-city samarbejdet blev indledt. Såvel Jørgen Mads Clausen som Aase Nyegaard har lykønsket Boadings nye borgmester, som de begge har mødtes med ved flere lejligheder.

Bysamarbejdet mellem Sønderborg og Baoding blev initieret af WWF Verdensnaturfonden i 2008 og betyder bl.a. at Danfoss deltager i perspektivrige demonstrationsprojekter for grøn fjernvarme i Baoding.

Læs mere om Baoding-partnerskabet her

Se billeder og beretninger fra borgmester Aase Nyegaards delegationsrejse til Baoding i foråret 2012 her

Spørgsmål vedr. denne information kan rettes til Peter Rathje, +45 40 40 86 36, peter.rathje@projectzero.dk.

Peter Rathje
22. januar 2013


Fakta

  • Baoding har 11 mio. indbyggere, heraf er 10 mio. landmænd
  • Baoding ligger ca. 150 km syd for Beijing og forbindes bl.a. med en højhastighedsbane
  • Baoding er kendt for sine mange grønne virksomheder indenfor sol- og vindenergi
  • Baoding er venskabsby med Sønderborg, et samarbejde som blev foreslået af WWF i 2008
  • I de kommende uger fejrer Sønderborg kinesisk nytår

22. januar 2013

Cookiepolitik