Borgmester Aase Nyegaard kårer nye ZERObutikker!

Mandag den 21. januar kl. 12.30 - 13.30 kåres helt nye ZERObutikker i byrådssalen på Sønderborg Rådhus.

I november 2012 kårede borgmester Aase Nyegaard 16 nye ZERObutikker, så antallet nåede 80 butikker. Allerede på mandag den 21. januar 2013 er borgmesteren klar igen med overrækkelse af nye ZERObutik diplomer.

Flere butikker i Sønderborg-området har kvalificeret sig til ZERObutik certifikatet, og interessen for projektet er stadigt stigende.

Sønderborg Kommunes borgmester, Aase Nyegaard, kårer de nye ZERObutikker ved en reception i byrådssalen på Sønderborg Rådhus.

Alle butikker i Sønderborg-området er velkomne til receptionen.

"Vi som kommune og med ProjectZero kan ikke gøre området CO2-neutralt alene, derfor er jeres indsats vigtig," udtalte borgmester Aase Nyegaard ved forrige certificering i november 2012.

Tilmelding til receptionen skal ske til projektleder Carina Pedersen på carina.pedersen@projectzero.dk senest fredag den 18. januar 2013.


ZERObutik diplomet gives til butikker i Sønderborg-området, der gør en indsats for at nedbringe butikkens energiforbrug. Butikken får en gratis energiscreening der resulterer i en rapport med forslag til besparelser på både el- og varmeregningen. Når butikken har et fornuftigt energiforbrug er den klar til at modtage et diplom som certificeret ZERObutik.

For yderligere information om ZERObutik programmet eller receptionen kontakt:

Projektleder Carina Pedersen
Tlf. +45 65 50 81 94 carina.pedersen@projectzero.dk

Carina Pedersen
16. januar 2013

15. januar 2013

Cookiepolitik