Stor kinesisk interesse for dansk biomasse- og energi-knowhow


Mandag den 25. februar havde Danmark besøg af en kinesisk delegation under ledelse af Liang Zhipeng, der er vicegeneralsekretær i afdelingen for vedvarende energi i det kinesiske energiministerium. Besøget er led i en større studietur som det kinesiske energiministerium har igangsat for at studere og lade sig inspirere af anvendelsen af vedvarende energi i Europa.

Delegationens interesse var i dansk anvendelse af biomasse, kraftvarmeværker og fjernvarme, områder hvor Kina potentielt kan lære meget af Danmark. Ud over præsentationer fra Energistyrelsen og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet var ProjectZero inviteret til at fortælle om visionen og særligt resultaterne med udvidelse og omstilling af områdets fjernvarme og den lokale varmeplanlægning. Gæsterne besøgte herefter DONG Energys Avedøreværk, hvor de kunne se nogle af de mange omtalte teknologier i drift.

Der var mange rosende ord til overs for Danmarks store arbejde med og viden om vedvarende energi og delegationens besøg har lagt grunden for yderligere muligheder for erfaringsudveksling og samarbejde om vedvarende energiteknologi imellem Danmark og Kina.

Besøget var arrangeret af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet i samarbejde med Danmarks Ambassade i Beijing, Energistyrelsen og Danish Board of District Heating (DBDH).

Har du spørgsmål til denne nyhed kan du kontakte Christian Eriksen på +45 20 73 89 43 eller christian.eriksen@projectzero.dk.

Christian Eriksen
26. februar 2013

26. februar 2013

Dansk-kinesisk samarbejde

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet underskrev i juni 2012 en samarbejdsaftale med det kinesiske energiministerium, NEA, der skal styrke det dansk-kinesiske samarbejde om at fremme vedvarende energi. Aftalen er en videreførelse af det igangværende samarbejdsprogram imellem Energistyrelsen og det kinesiske Nationale Center for Vedvarende Energi (CNREC) som fokuserer på dansk-kinesisk erfaringsudveksling og partnerskaber indenfor forskning, udvikling og anvendelse af vedvarende energiteknologi.

Cookiepolitik