10 Sønderborg-familier har haft besøg af SE energi-antropolog

Lise Tjørring har i løbet af de sidste tre måneder besøgt ti familier i Sønderborg-området af to omgange for at høre deres oplevelser af energi og energirenovering. Det første besøg var med energivejleder Charlie Lemtorp i november, og derefter besøgte Lise de ti familier endnu en gang i december/januar til et uddybende interview. Lise forsker i familiers energivaner og hendes projekt er finansieret af SE og Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

Lise beretter:


"Mit projekt har til formål at sætte fokus på hvordan almindelige borgere oplever at tage stilling til en energirenovering. Ofte dukker der en masse tanker op når der skal besluttes om ens hjem f.eks. skal efterisoleres, have udskiftet varmekilden eller udstyres med solceller på taget. Hvis vi ved noget mere om den proces almindelige borgere går igennem, når de skal tage en beslutning om energi, har vi i ProjectZero også mulighed for at tilpasse vores projekter bedre efter folks ønsker og behov".

"I de næste måneder går jeg i gang med at analysere alle de spændende tanker og oplevelser jeg har mødt hos de forskellige familier. Det kommer bl.a. til at handle om hvordan vores energiforbrug er vævet ind i vores hverdagsliv, når vi tænder lys, åbner køleskabet, laver mad, ser fjernsyn osv. Ofte er det en usynlig del af vores liv, som vi ikke tænker meget over. Når vi f.eks. tænder for fjernsynet er det sjældent vi tænker over at vi bruger energi, for vores opmærksomhed er som regel rettet mod indholdet i fjernsynet eller dem vi ser fjernsyn med".

"I en energirenoveringsproces eller i mødet med energivejlederen bliver energi imidlertid lige pludselig meget synligt og nærværende. For de borgere der vælger at energirenovere deres hus får det stor betydning for hverdagslivet både før, under og efter processen. Pludselig er der en masse valg der skal tages, og ofte bliver dele af huset ubeboeligt i kortere eller længere tid inden det står færdigt og bliver en glæde i dagligdagen".

"Tusind tak til de ti familier der har budt mig velkommen i deres hjem"!

Lise Tjørring er tilknyttet Sønderborgs ProjectZero i forbindelse med sin erhvervs Ph.d., som gennemføres i et samarbejde mellem SE (Syd Energi) og KU (Københavns Universitet). Over en 3 årig periode skal Lise undersøge hvilke barrierer og muligheder almindelige borgere oplever for at leve energivenligt, herunder hvordan energiforbruget praktiseres ude i hjemmene og hvilke holdninger til energi, der er på spil.

Har du spørgsmål til Lises projekt kan du kontakte hende på mail-adressen litj@life.ku.dk

Lise Tjørring
18. februar

18. februar 2013

Cookiepolitik