Skoleelever møder op til ny grøn læseplan

En ambitiøs grøn læseplan for alle folkeskoleelever bliver en del af undervisningen fra det kommende skoleår i Sønderborg Kommune.

House of Science har i samarbejde med Sønderborg Kommune og folkeskolerne udarbejdet en grøn læseplan for hele folkeskoleområdet, som allerede i det kommende skoleår bliver en del af undervisningen. Målet med læseplanen er at fremme elevernes naturfaglige kompetencer med særlig fokus på bæredygtighed, klima, energi og innovation.

Den nye grønne læseplan hører ind under naturfagene og sikrer at alle skolebørn fra indskoling til udskoling lærer om klima og miljø, om grønne løsninger og god miljørigtig adfærd.

Rasmus Andreassen, leder af House of Science udtaler:

"Hensigten med læseplanen er at børn og unge introduceres for grønne og bæredygtige løsninger, både globalt, men især lokalt. Med den grønne læseplan har vi en unik mulighed for at skabe en større sammenhængskraft i forhold til de mange initiativer, der allerede i dag findes lokalt i kommunen. Jeg glæder mig derfor meget over, at det er lykkedes at få lavet læseplanen, da den er et afgørende værktøj i bestræbelserne på at få en grønnere og mere bæredygtig kommune."

Kommunens grønne tiltag i centrum

Læseplanen indeholder, udover læring om genbrug, affald og CO2-neutrale forsyningsområder, også innovation. Det betyder ikke at eleverne udelukkende skal arbejde med innovative processer, men derimod er hensigten at klæde eleverne på til at kunne begå sig i en globaliseret verden, hvor faglige kompetencer sjældent kan stå alene.

Med læseplanen bliver mange af de lokale grønne tiltag sat i centrum. Alle elever skal fremover være bekendt med områdets ProjectZero vision, og alle skal i løbet af folkeskoletiden besøge kommunens naturskoler, affaldssorteringsanlæg, og forskellige dele af forsyningen som f.eks. solvarmeanlægget i Vollerup. Disse besøg er kun en del af læseplanen, som ligeledes sikrer et øget fokus på undervisning inden for klima og miljø via innovative arbejdsmetoder. Desuden er der fokus på synlighed og forældreinddragelse, så på mange måder er der her tale om en læseplan der skal være med til at sikre aktivitet uden for skolens vægge.

Se læseplanen her

Læs mere om House of Science her www.houseofscience.dk5. august 2013

For yderligere oplysninger:

Louise Johnsen
louise.johnsen@projectzero.dk


5. august 2013

Cookiepolitik