Sønderborgs organisationer vælger den grønne transport

Både Sønderborg Kommune og Post Danmark i Sønderborg går forrest i omstillingen til grøn transport og har valgt el-baserede transportmidler til at løse nogle af deres arbejdsopgaver. De nye transportløsninger er ikke kun til gavn for klimaet, men sparer også penge, giver bedre arbejdsmiljø og reducerer eller fjerner støj fra arbejdet fuldstændigt.

Posten skal ud - nu også med el!

ProjectZero har tidligere skrevet om Post Danmark i Sønderborg, der efter et testforløb er begyndt at indføre elcykler på flere ruter. Elcyklerne hjælper ikke kun posten med at spare på omkostningerne, men er også meget populære blandt medarbejderne. Læs mere om postens elcykler her.

Næste skridt er indfasning af elbiler i den daglige drift.

"Vi har netop modtaget den første elbil til Post Danmark i Sønderborg. Planen er, at bilen først skal køre en strækning i landdistriktsområder om formiddagen, for at blive ladet op til middag og køre en kassetømningstur i den indre by om eftermiddagen. Sidst i denne måned og engang i næste måned modtager vi yderligere to elbiler", fortæller postmester Christian Christiansen fra Post Danmark i Sønderborg.

Miljø- og parkarbejde gøres elektrisk

Sønderborg Kommune har i flere år med gode erfaringer brugt eldrevne transportmidler i blandt andet hjemmeplejen, og nu indføres både en ny eldreven miljøbil og nye eldrevne parkredskaber. Miljøbilen og de nye parkredskaber er led i Vej og Parks nye lydløse renholdelsesstrategi. Driften af de nye eldrevne redskaber og miljøbilen er meget billigere end deres benzin- og dieseldrevne alternativer, men der er også mange andre gode grunde til at vælge el frem for fossile brændstoffer.

".... Alt i alt er de nye redskaber meget rene og lette. De lydsvage parkredskaber kommer også borgerne og byens gæster til gode, de vil nemlig også blive anvendt i de områder med mange mennesker". oplyser leder af Vej og Park i Sønderborg Kommune Carsten Schultz.
Leder af Vej og Park i Sønderborg Kommune Carsten Schultz i den nye eldrevne miljøbil

Nye løsninger giver styrket grønt image

Sønderborg Kommunes nye eldrevne miljøbil bliver meget synlig i bybilledet, når den blandt andet skal køre på en fyldt gågade. Den styrker dermed kommunens grønne image og demonstrerer samtidig, at eldrevne køretøjer er effektive alternativer til de benzin- og dieseldrevne. Den nye eldrevne miljøbil understøtter også kommunens certificering som Grøn Transportkommune, en certificering kun tre kommuner har opnået.

Omstillingen til grøn transport hos Post Danmark er en del af virksomhedens CSR strategi, og samtidig et initiativ der spiller godt sammen med ProjectZero-visionen.

"Det er vigtigt for Post Danmark at vi reducerer CO2-udledningen, og derfor vil vi gerne have elbilerne til at køre i den indre by. Elbilerne hænger helt i tråd med Sønderborg Kommunes vision om et CO2-neutralt vækstområde i 2029", erklærer postmester Christian Christiansen.

Erfaringerne fra både Sønderborg Kommune og Post Danmark Sønderborg kan benyttes i mange andre virksomheder og organisationer, der med fordel kan omstille dele af transportbehovet til nye, grønne løsninger. Erfaringerne demonstrerer at grøn transport kan give både økonomiske besparelser og mange andre fordele som eksempelvis mindre støjbelastning fra arbejdet, bedre arbejdsmiljø og mere effektiv drift.

21. august 2013

For yderligere oplysninger:

Christian Eriksen
Christian.eriksen@projectzero.dk

21. august 2013Postbud Inge Vinther fra Post Danmark i SønderborgFra venstre er det Postmester Christian Christiansen og dernæst Distributionsleder Henrik Kristensen hos Post Danmark i SønderborgTre medarbejdere fra Vej og Park i Sønderborg Kommune med de nye eldrevne løvpustereInge Vinther og Gitte Karkov er postbude hos Post Danmark i Sønderborg, og er meget glade for deres elcykler

Cookiepolitik