Sønderborg inspirerede Bruxelles

Den aktuelle økonomiske krise, slunkne offentlige kasser og den stadige udfordring om at øge energieffektiviteten og andelen af vedvarende energi betragteligt frem mod 2020, er en giftig cocktail for EU og dens medlemsstater. Derfor var dette års European Sustainable Energy Week (EUSEW) dedikeret til spørgsmålet, hvordan finansieringen af en omstilling til et bæredygtigt energisystem kan mobiliseres.

Prisbelønnet syddansk projekt inspirerer

Det Syddanske EU-Kontor satte sit fingeraftryk på EUSEW 2013 ved at være medarrangør af high level policy konferencen "Meeting the energy grand challenge with the EU Budget". Konferencen havde mere end 120 deltagere fra EU institutionerne, banker, regioner, interesseorganisationer og netværk.

Omdrejningspunktet for konferencen var, hvordan Strukturfondene og Horizon 2020 i den kommende EU budgetperiode 2014-2020 kan understøtte projekter indenfor bæredygtig energi ude i regioner og kommuner.

Direktør for ProjectZero i Sønderborg, Peter Rathje, var inviteret på podiet for at levere en del af svaret. Sønderborg har sat sig det ambitiøse mål at være CO2-neutral i 2029 og ProjectZero skal omsætte dette mål til virkelighed.

At Sønderborg har fat i noget af det rigtige blev tydeligt, da ProjectZero under EUSEW 2010 vandt en af de fem hovedpriser ved Sustainable Energy Europe Awards.

Peter Rathje i paneldebat med bl.a. Kommissionens Maud Skäringer og direktør for ERRIN netværket Richard Tuffs

ProjectZero er i høj grad baseret på offentlig-privat samarbejde, og Peter Rathjes melding til konferencedeltagerne var klar; "EU´s programmer skaber best practice på tværs af Europa og sætter skub i udviklingen. Men det er markedsmekanismerne og det regionale virksomheds-engagement, som skal fremme de bedste løsninger og holde udviklingen i gang."

Konklusioner fra konferencen

Nogle af konklusionerne fra konferencen var; offentlige midler fra EU og medlemslandene alene kan ikke løfte opgaven. Privat finansiering er afgørende for at nå klima og energimålsætningerne. Derfor skal de offentlige midler bruges til at fremme langsigtet politisk engagement på alle niveauer, fremme og markedsmodne innovative teknologier og løsninger samt til at videreudvikle og udbrede effektive samarbejdsformer og finansieringsmodeller mellem det offentlige og private.

En udbytterig dag

Ved den efterfølgende "networking lunch" fik Peter Rathje mange gode snakke med interesserede konferencedeltagere og han var ikke i tvivl om, at han næste år vil deltage i flere arrangementer under EUSEW for at lære af andres projekter, udvide sit europæiske netværk og samtidig vise Europa, hvad ProjectZero står for.

Konferencen var arrangeret i samarbejde mellem Det Syddanske EU-Kontor, EUREC, Climate Alliance, ERRIN og tre andre europæiske regioner; Pomorskie, Aragon og Sardinia.

Læs mere om konferencen og hele ugen på EUSEW's hjemmeside.

5. august 2013

For yderligere oplysninger:

Thomas Jensen (SDEO)
thj@southdenmark.be

5. august 2013

Cookiepolitik