Ny partner i ProjectZero

Sønderborg Forsyning og ProjectZero arbejder begge hen imod Sønderborg Kommunes vision om CO2-neutralitet i 2029. På den baggrund har Sønderborg Forsyning valgt at indgå partnerskab i forbindelse med at ProjectZero træder ind i sin 3. fase i 2014-2017. Med aftalen ønsker Sønderborg Forsyning at styrke samarbejdet om at skabe et godt og bæredygtigt miljø for nuværende og kommende generationer.

Sønderborg Forsyning er en af de mest energitunge virksomheder i området. Renseanlæg, pumpestationer, vandværker og skraldebiler vejer tungt i energiregnskabet. Samtidig er det en udviklingsorienteret virksomhed der hele tiden arbejder for at finde de mest energieffektive metoder at løse arbejdet på, for eksempel når spildevandet skal pumpes fra A til B.

Seneste tiltag er etableringen af et 1300 m2 solcelleanlæg på taget af administrationsbygningen på Ellegårdvej.Formålet med aftalen er at styrke samarbejdet om de allerede igangværende aktiviteter og igangsætte nye værdiskabende udviklingsprojekter.

"Sønderborg Forsyning ønsker at være toneangivende inden for vores felt, og dermed være med til at påvirke samfundet i en positiv og bæredygtig retning", fortæller Direktør Lars Blædel Riemann og fortsætter; "som partner i ProjectZero er vi med helt fremme i bussen, og kan være med til at udbrede den viden vi ligger ind med, samtidig med at vi bliver inspireret til nytænkning mod målet om CO2-neutralitet i 2029".

Sønderborg Forsyning skyder 1 mio. kr. ind i projektet om året i perioden 2014 - 2017.

ProjectZero-Fondens formand glæder sig over, at Sønderborg Forsyning indtræder i ProjectZero partnerskabet. "Med Sønderborg Forsyning som partner, kan vi endnu bedre koordinere og styrke den borgerrettede indsats for et bæredygtigt Sønderborg",udtaler Peter Mads Clausen.

30. august 2013


For yderligere oplysninger:

Direktør for Sønderborg Forsyning
Lars Blædel Riemann
Tlf.: 88 43 53 03

30. august 2013Formidler Luise Hulgaard har besøg af en skoleklasse på Sonforce Centeret, og viser hvordan man sorterer affaldSønderborg Forsynings nye 1300 m2 store solcelleanlæg på taget af administrationsbygningen på Ellegårdvej i Sønderborg

Fakta om Sønderborg Forsyning

Sønderborg Forsyning er en servicevirksomhed, der varetager den daglige drift og håndtering af Sønderborg Kommunes affald og genbrug, spildevand og drikkevand, samt en mindre del af forsyningen af varme til kommunens indbyggere.

Sønderborg Forsyning betjener alle 76.000 borgere, fordelt på 37.000 husstande i Sønderborg Kommune. Hertil kommer omkring 2.250 sommerhuse og 3.400 virksomheder.

Få mere viden om Sønderborg Forsyning

Cookiepolitik