Minister-fokus på vindmøller

I debatten om placering af vindmøller på land er et af de største diskussionspunkter de potentielle helbredseffekter af at være nabo til store vindmøller. Modstandere af opstilling af vindmøller efterlyser konkrete undersøgelser af vindmøllers påvirkning af menneskers helbred, og nu har Minister for Sundhed og Forebyggelse Astrid Kragh igangsat netop sådan en undersøgelse.

Første af sin art

Undersøgelsen er den første af sin art og skal udføres af Kræftens Bekæmpelse under ledelse af seniorforsker Mette Sørensen. Mette Sørensen har tidligere været involveret i undersøgelser af blandt andet trafikstøjs indflydelse på menneskers helbred og Kræftens Bekæmpelse har bred erfaring med disse typer undersøgelser.

Undersøgelsen vil som data grundlag bruge de omfattende danske registre, hvori der er registreret alt fra adresser og flyttemønstre over hospitalsregistre og udstedelse af recepter til vindhastigheder og vindmølleplaceringer. Ved at sammenligne disse mange data ønsker forskerne at påvise eller afvise en eventuel sammenhæng imellem vindmøllestøj og potentielle negative helbredseffekter.

Undersøgelsen forventes at være gennemført ved udgangen af 2015.

20. august 2013

For yderligere oplysninger:

Christian Eriksen
Christian.eriksen@projectzero.dk


20. august 2013

Cookiepolitik