Kan vi gemme vindmøllestrømmen?


Vindmøller, solceller og anden vedvarende energi er afgørende for fremtidens energisystemer. Energien er dog svær at udnytte fuldt ud, da energien bogstaveligt talt produceres som vinden blæser og solen skinner, og ikke nødvendigvis når der er mest brug for den. Der arbejdes internationalt på mange mulige løsninger, og i Sønderborg-området har to ingeniører og iværksættere over de sidste år arbejdet på en ny løsning på udfordringen. Resultaterne præsenteres nu ved et seminar om energilagring, der afholdes i samarbejde med SE og VE-NET.

Både Sønderborg-områdets vision om et CO2-neutralt vækstområde og de nationale mål om et 100 % VE-baseret energisystem stiller krav om nye løsninger til lagring af energi. Årsagen er at energiproduktionen fra eksempelvis vindmøller ikke kan nøje planlægges og styres, men er afhængig af vindforholdene. Det betyder, at der til tider produceres store mængder VE-baseret energi på tidspunkter, hvor forbruget er lavt og omvendt. Løsningen er for øjeblikket at udveksle energien med vores naboer og have store reserve kapaciteter klar til at producere energi når vinden ikke blæser.

En af de store aftagere af den overskydende energi er Norge, hvor store pumpelagre "gemmer" energien til senere. Pumpelagring er i øjeblikket den meste brugte form for lagring, men kræver store reservoirer og store højdeforskelle for at virke. Derfor er pumpelagring kun muligt i visse lande, hvor disse forhold eksisterer.


Jan Olsen og Asger Gramkow, to ingeniører og iværksættere fra Sønderborg-området, har i de sidste år arbejdet på en ny løsning på udfordringen, hvor et tungt jordlag erstatter de store højdeforskelle, en løsning der kan bruges i eksempelvis Danmark hvor forholdene ellers ikke er til pumpelagring.

Seminar om energilagring

De to iværksætteres virksomhed GODevelopment, inviterer i samarbejde med SE og VE-NET til et seminar om energilagring i Sønderborg den 28. august. Seminaret starter med en rundvisning ved pumpelagret og forsætter med indlæg om projektet og andre energilagringsteknologier. Seminaret slutter med en orientering om markedsmodeller og finansieringsmuligheder for virksomheder, der ønsker at arbejde indenfor energilagring.

Læs mere om seminaret og hvordan du tilmelder dig i denne invitation.

14. august 2013

For yderligere oplysninger:

Christian Eriksen
christian.eriksen@projectzero.dk
+45 6550 8197

12. august 2013

Fakta - DemonstrationsanlægGODevelopment
etablerede i 2011 et demonstrationsanlæg som skulle afprøve principperne i deres ide og give konkrete erfaringer med et nedgravet pumpelager. Demonstrationsanlægget ligger ved Nybøl Nor i Sønderborg-området og er på 50 x 50 meter.

Anlægget fungerer ved at en pumpe fylder en stor, nedgravet energimembran med vand, så et 3 meter højt jordlag løftes. Når der er brug for energien igen åbnes membranen, og det oplagrede vand løber igennem en generator der producerer el.

Demonstrationsanlægget kan lagre 34 kWh.

Projekt nedgravet pumpelager

Projektet er inddelt i en række faser, hvor første og anden fase udviklede og testede ideen på et 5 x 5 meter testanlæg. Den igangværende fase 3 har demonstreret princippet i det nedgravede pumpelager i et 50 x 50 meter demonstrationsanlæg.
Fase 4 omfatter etableringen af et pilotanlæg på 200 x 200 meter, hvorefter et fuldskala anlæg på 500 x 500 meter kan etableres.

Projektet er støttet af ForskEL, SE og Bitten og Mads Clausens Fond.

Cookiepolitik