Hvilke vikinger er bedst til strømmen?

Billede fra indvielsen af Vikingeklubbens solcelleanlæg i april 2013

Siden to nye solcelleanlæg blev indviet i april har herre- og dameafdelingen hos Vikingeklubben i Sønderborg konkurreret om, hvem der kunne producere mest CO2-neutral elektricitet på hver deres anlæg. Resultaterne fører nu til, at et af anlæggene udvides.

Medlemmerne og bestyrelsen i Vikingeklubben i Sønderborg er med helt forrest i realiseringen af ProjectZero visionen om et CO2-neutralt Sønderborg-område senest i 2029. Ud over energieffektiviseringer i klubben blev der i april 2013 indviet to nye solcelleanlæg, der skal hjælpe med at producere noget af klubbens årlige elforbrug.

Klubben viser på denne facon vejen for andre klubber og foreninger, der kan lære af klubbens tilgang til ansvarlighed, energieffektivitet og vedvarende energi, og samtidig også forbedre driftsomkostningerne ved at sænke energiregningerne. Det var bestyrelsens hensigt at værne om vores ressourcer, ved selv at være med til at producere klubbens energiforbrug, fortalte klubbens formand og kasserer Martin Johnsen ved anlæggets indvielse.

Der er siden anlæggene blev etableret, blevet produceret mere end 5.500 kWh, hvilket svarer til en hel families årlige elforbrug. Men hvem i "Vikingefamilien" har været bedst til at producere el på solens stråler?

Svaret er, at det har damerne! Anlægget på dameafdelingen har nemlig produceret 22 % flere kWh solenergi end anlægget på herresiden. Resultatet skyldes dog nok ikke forskel imellem kønnene, men snarere at de to anlæg er lidt forskelligt monteret.

Det fører nu til at der bliver monteret flere solceller på herresiden, så produktionen i fremtiden skulle være mere "ligestillet".


15. august 2013

For yderligere oplysninger:

Christian Eriksen
Christian.eriksen@projectzero.dk

+45 6550 8197

6. august 2013Dannebrog gik til tops foran Vikingeklubben i forbindelse med indvielsesreceptionen den 20. april 2013Borgmester Aase Nyegaard i samtale med Vikingeklubbens formand Martin Johnsen under indvielsen af solcelleanlæggene den 20. april 2013

Vikingeklubbens solceller

Vikingeklubben i Sønderborg indviede i april 2013 et nyt solcelleanlæg, der hjælper klubben med at producere noget af dets årlige elforbrug til belysning, varmt vand, opvarmning og særligt klubbens to saunaer.

Anlægget er delt op i to, et på herresiden og et på damesiden og er vendt hver sin retning. Et anlæg er vendt mod syd og vest mens et andet er vendt mod syd og øst. Anlæggene består hver af en 6 kW Danfoss inverter og 28 styk 250 Wp solpaneler.

Solceller i Sønderborg-området

Antallet af solcelleanlæg i Sønderborg-området er eksploderet over de seneste to år, specielt under Nettomåleordningen der gav private boligejere og andre bygningsejere fordelagtige afregningsbetingelser. De seneste tal fra Energinet.dk viser at der i Sønderborg Kommune nu er installeret mere end 1.500 solcelleanlæg med en samlet kapacitet på mere end 8.500 kW.

Cookiepolitik