Fremtidens elektrikere formes i Sønderborg

Flere end 100 faglærere fra el-branchen var ultimo juni samlet til konference på EUC Syd i Sønderborg, for at blive opdateret med viden om vedvarende energi og energioptimering. Faglærerne har derfor bl.a. hørt et oplæg omkring ProjectZero og deltaget i forskellige workshops med energi som omdrejningspunkt.

Chefkonsulent i Dansk Energi, Kim Andersen, stod for en workshop omkring Smart Grid. Udtrykket Smart Grid er forholdsvis nyt og beskriver et elsystem, hvor produktion, transport og forbrug af el kobles intelligent sammen.

Danmark er førende i verden, når det gælder udvikling af fremtidens intelligente netværk. Deltagerne i workshoppen fik indsigt i de udfordringer og muligheder, der følger med anvendelsen af Smart Grid - hvordan kommer det til at virke, og hvad betyder det for dagligdagen i elektrikerens arbejde?

"Det er vigtigt, at vores håndværkere og elektrikere er forberedte og kan følge med den hurtige udvikling, vi oplever i øjeblikket. Elektrikerne skal kunne rigtig mange ting i fremtiden, og det er ikke kun den faglige del der skal opkvalificeres" fortalte Kim Andersen, og der blev nikket genkendende til konklusionerne blandt deltagerne. Deltagerne var enige om, at elektrikerne i fremtiden skal være bedre på flere områder: kundekontakt- og service, vejledning, formidling og samarbejde på tværs af faggrupper.
Flere end 100 faglærere var samlet for at blive opdateret på den nyeste viden inden for energiområdet

Fremtidens intelligente netværk

Fjernaflæste elmålere er en afgørende forudsætning for, at forbrugerne kan spille positivt med i fremtidens fleksible energisystem. Derfor har regeringen i sin Smart Grid-Strategi lagt op til, at alle husstande skal have installeret fjernaflæste elmålere med timeaflæsning. Det skal bl.a. gøre det muligt for forbrugerne at indrette forbruget efter, hvornår strømmen er billigst. På den måde bliver elforbruget jævnet ud over døgnet, så elnettet ikke udsættes for spidsbelastning et par timer om dagen.

Et væsentligt element i strategien er at gøre forbrugerne interesserede i at bruge energien mere effektivt og når den er tilgængelig fra vedvarende energikilder, fx når det blæser meget eller når solen skinner.

6. august 2013

For yderligere oplysninger:

Pernille Beck
pernille.beck@projectzero.dk
74 12 41 91

6. august 2013

TJEK DIT FORBRUGKunder hos det lokale energiselskab SE har fået opsat fjernaflæste elmålere, og kan følge eget forbrug time for time, og dag for dag på internettet.
Tjek dit forbrug på www.se.dk/minside og se hvornår på dagen dit elforbrug topper.

Smart Grid elsystemSMART GRID

Smart Grid er vejen til at udvikle et elsystem, der kan skabe et fleksibelt og intelligent elforbrug med de komponenter, der er nødvendige for effektivt at integrere mere vindmøllestrøm, flere elproduktionsapparater på husstandsniveau, varmepumper samt el- og plug-in hybridbiler.

Læs mere om Smart Grid på Dansk Energis hjemmeside

Cookiepolitik