Energien kender ingen grænser - brug den i Tyskland

"Energi spiller en stor rolle for Schleswig-Holstein, som allerede har en førende position i Tyskland på produktion af vedvarende energi" oplyste Torsten Albig under besøget.

Flensborg og Kiel er begge officielle tyske klimabyer med ambitioner og masterplaner, som skal gøre byerne CO2-neutrale. Indsatserne bakkes op af byernes universiteter og "Fachhochschulen", som i samarbejde med bl.a. Syddansk Universitet i Sønderborg udvikler morgendagens energieffektive nano-løsninger og elektromobilitet. Dette samspil om klimarigtige løsninger er vigtigt for grænselandet, og med den tyske beslutning om at udfase atomkraften (Energie Wende), som p.t. tegner sig for 16 % (svarende til 100 milliarder KWh) af Tysklands energiforbrug, bør der sættes stærkere fokus på, at den syddanske region styrker indsatsen for at byde ind med løsninger fokuseret på både energieffektivisering og vedvarende energi, demonstreret fuld skala og udviklet og fremstillet regionalt.

For også i den syddanske region spiller energi en stor rolle. Mere end 50 % af den danske energibeskæftigelse findes i Region Syddanmark med en særlig koncentration omkring Sønderborg, Esbjerg og Fredericia.

De 22 syddanske kommuner har netop sagt rungende ja til i samarbejde at finde løsningerne på den store omstilling af energisystemet, og dermed bringe hele regionen i front på energieffektivisering og omlægning til vedvarende energi.
Ministerpræsident Torsten Albig og Sønderborgs borgmester Aase Nyegaard

Indsatsen er et vigtigt springbræt for det regionalt forankrede flagskib Lean Energy Cluster, som fokuserer på at udvikle de nye energi- og klimaløsninger i et tæt samarbejde mellem virksomheder og universiteter og dermed vækste den grønne jobskabelse yderligere.

ProjectZero opfordrer de engagerede politikere til at cykle i front for et grønt fremstød i Tyskland - for grænseregionen har svarene på omstillingen af det tyske energisystem. Lad os i et grænseoverskridende samarbejde skabe vækst og grønne jobs på denne udfordring!

14. august 2013

For yderligere oplysninger:

Peter Rathje
peter.rathje@projectzero.dk

14. august 2013Torsten Albig og Carl Holst gør klar til afgang på cykelturenTorsten Albigs besøg i Sønderborg blev bragt i de tyske medier

Cookiepolitik