Studerende spurgte til vinden midt i snestormen

Studerende spurgte til vinden midt i snestormen

Midt i den koldeste marts måned i flere årtier lykkedes det, vejret til trods, et hold markedsførings-studerende fra Erhvervsakademi Sydvest i Sønderborg at interviewe mere end 350 af Sønderborg Kommunes borgere om deres holdning til vindmøller. Stikprøveundersøgelsen var et led i deres uddannelse til markedsføringsøkonomer og var tilrettelagt i samarbejde med ProjectZero.

Formålet med undersøgelsen var at få en indikation af holdningerne til vindmøller på henholdsvis land og til havs blandt borgere forskellige steder i kommunen og i forskellige aldersgrupper. Samtidig spurgte eleverne til borgernes kendskab til og interesse for køberetsordningen, hvilken giver borgere ret til at blive medejer af en mølle, gennem køb af vindmølleanparter.

Rundt i hele kommunen

De studerende kom rundt i hele kommunen i forbindelse med deres rundspørge og besøgte gågader og supermarkeder i Sønderborg, Gråsten, Augustenborg, Broager, Nordborg, Høruphav, Tandslet, Fynshav, Guderup og Blans. I alt deltog 230 borgere i de direkte interview i de ti byer. Holdningerne til vindmøller blev også undersøgt på Facebook, hvor i alt 123 borgere fra kommunen svarede på spørgsmålene.

Taget i betragtning at de studerende havde få timer til at indhente svar er dette et overraskende flot antal respondenter og selvom antallet og fordelingen af disse ikke kan siges at være 100 % repræsentativ for hele Sønderborg Kommunes befolkning giver undersøgelsen et lille fingerpeg om holdningerne til vindmøller blandt borgerne i området.

ProjectZero siger tak til de studerende for deres store indsats og deres flotte resultat.

Louise Johnsen/Christian Eriksen
10. april 2013

Louise.johnsen@projectzero.dk

christian.eriksen@projectzero.dk

9. april 2013

Det sagde borgerne

Undersøgelsen kan ikke siges at være repræsentativ for alle borgere i Sønderborg Kommune, men gav alligevel et fingerpeg om de generelle holdninger til vindmøller.

Borgere bosat i byzoner var generelt større tilhængere af vindmøller på landjorden end borgere boende i landzoner, hvilket øjensynligt hænger sammen med at de ikke umiddelbart har risiko for at blive direkte nabo til en vindmølle med potentielle gener til følge. Blandt de adspurgte borgere var der også en større tilslutning til vindmøller blandt de yngre borgere, mens de ældre borgere var lidt mere skeptiske.

Overordnet var et flertal af de adspurgte tilhængere af opstilling af vindmøller på land i Sønderborg-området og et stort flertal var tilhængere af opstilling af vindmøller til havs.

Kendskabet til muligheden for at blive medejere af vindmøller var relativt lavt, mens interessen herfor var høj hvor omtrent halvdelen af de adspurgte svarede at de var interesseret i at investere i vindmølleanparter.Den første af vindmøllerne i Mintebjerg

Cookiepolitik