Mange kvinder synes energirenovering bliver for teknisk

Mange kvinder synes energirenovering bliver for teknisk

Lise Tjørring, der er antropolog og forsker i familiers energivaner, har siden november fulgt ti familier i Sønderborg-området for at høre deres oplevelser af energi og energirenovering. I hendes forskning er der meget der tyder på at energi bliver set som mandens område, og kvinden mister interessen når energirenoveringen kommer til at handle for meget om isoleringstyper og "gulvopbrækning".

Lise beretter:

"Det her med energi er dit område, Jens". Dette er et typisk udsagn fra mange af Sønderborg Kommunes kvinder når snakken falder på energi og energirenovering. Og det er måske ikke så mærkeligt når energi for det meste handler om mono- vs. polykrystallinske solceller, cirkulationspumper og hulmursisolering. I hvert fald er det over 2/3 mænd der tager imod ZEROboligs energivejleder, og det er også hovedsageligt mænd der dukker op til ZEROboligs borgerarrangementer om energi.

Flere ting indikerer, at mænd interesserer sig mere for det tekniske aspekt ved hjemmet end kvinder. Dvs. hvilke typer af materialer der skal bruges for at f.eks. et nyt gulv skal kunne holde i så lang tid som muligt eller hvordan fjernvarmeanlægget eller oliefyret skal indstilles. Kvinden derimod interesserer sig i højere grad for hvordan hjemmet er indrettet og at det fungerer som hyggeligt værested for familien.

Dermed ikke sagt at denne kønsopdeling gælder for alle familier. Der er selvfølgelig undtagelser fra reglen, men i grove træk er dette en opdeling som mange vil kunne nikke genkendende til.

Mænd og kvinder er også forskellige i den måde de færdes i og bruger hjemmet. De har forskellige interesser og præferencer for hvordan hjemmet skal være og hvad der skal gøres ved det. "Jeg tør ikke installere sparepærer i badeværelset for min kone," kan et typisk udsagn lyde. I dette tilfælde er badeværelset et vigtigt rum for kvinden for det er her håret sættes om morgenen, og derfor er det nødvendigt med den helt rigtige belysning. I andre tilfælde kan det være mandens måde at bruge hjemmet på, der bremser reduktionen af energiforbruget f.eks pga. et uisoleret værksted, der opvarmes.

Når vi snakker energi er vi derfor nødt til at imødekomme både kvindens og mandens behov for et rart hjem. Det er også vigtigt, at vi ikke kun fokuserer på de tekniske aspekter i energi og energirenovering med henblik på at emnet kan gøres mere spændende for kvinder.

Lise Tjørring
30. april 2013

litj@life.ku.dk

29. april 2013

Cookiepolitik