Landsbylaug til energitjek


“Nu er vi med i ProjectZero, så nu må vi også gøre noget for dét", kom det prompte fra Grethe Christensen, der deltog i borgermøde om energitjek af egen bolig på Kær Halvø sammen med 13 andre interesserede boligejere. Landsbyen deltager sammen med Dynt-Skelde-Gammelgab i et projekt, der skal bidrage til at fokusere på, og forbedre bæredygtigheden i landsbyerne.

Energirenovering af boligerne på Kær Halvø er en vigtig del på vejen til at blive en bæredygtig landsby. Derfor har ZERObolig arbejdet på at finde en metode for, hvordan flere boliger samtidig kan blive energi-tjekket. Midlet er ganske simpelt; de borgere på Kær Halvø, der ønsker at blive klogere på egen bolig, skal udfylde et enkelt skema med grundlæggende informationer om boligen. Efter gennemgang af skemaet og opfølgning fra ZERObolig, munder dette ud i en individuel energirapport til hver husstand.


Bliv endnu klogere på din bolig

Det var også muligt at blive endnu klogere på boligen. Hovedparten af mødets deltagere ønskede at grave dybere i boligens klimaskærm, at blive langt mere tekniske omkring energiforbruget i eget hjem. Til slut ender de op med selv at kunne energitjekke boligen. Forløbet "At blive endnu klogere på boligen" er samtidig en smagsprøve på det helt nye ZEROkørekort som ZERObolig og LOF/Alssund udbyder i efteråret 2012. Læs mere her

Grethe Christensen og deltagerne til mødet på Kær Halvø var meget tændt på idéen, og glæder sig til at komme i gang - i sidste ende drejer det sig om at gøre hverdagen lettere, billigere og mere skånsomt for miljøet.


LJ
6. september 2012

6. september 2012Cookiepolitik