Kommunens temaplan for vindmøller fokuserer på otte lokaliteter

Et enigt Teknik- og Miljøudvalg er startet forfra og præsenterer nu i enighed en ny vindmølleplan for byråd og borgere

Politikerne har i høj grad lyttet til kritikken af den vindmølleplan, der var i offentlig høring fra december 2011 til februar 2012. Af 18 områder udpeget som mulige lokaliteter til vindmøller er de ti områder pillet ud. Tilbage er der otte områder, som ikke stødte på markant kritik i foråret. Hvis alle otte områder bliver brugt til vindmøller - i alt 21-25 stk., kan de dække 25 procent af elforbruget i hele Sønderborg Kommune.

"For et par år siden snakkede man i miljøministeriets vindmøllesekretariat om, at vi kunne udpege op til ca. 60 lokaliteter til vindmøller på land. Vi reducerede det til 18 og har nu skåret yderligere ti væk som følge af indsigelser, enten fra borgere, kirke eller andre", oplyser formanden for Teknik- og miljøudvalget Peter Hansen, som har et enigt udvalg bag sig i den nye plan, som nu sendes til byrådets godkendelse

"Vi ved fra en undersøgelse blandt kommunens borgere, at 6 ud af 10 synes, det er enten en rigtig god ide eller en god ide at opstille vindmøller i Sønderborg-området, og selvom vi alle helst ville opstille vindmøllerne på vand, så er det nødvendigt også at opstille på land. Det er på land, den væsentligste udbygning af vindmøller skal ske, mener regeringen. Og set i forhold til reaktioner fra vores borgere i foråret synes vi, at den nye plan er rigtig fornuftig og et godt bidrag til at omstille til en mere intelligent energi-håndtering. Planen er med til at virkeliggøre kommunens og ProjectZero-visionen om at blive CO2-neutral i 2029", fastslår Peter Hansen.

Tager kritikken alvorlig


I foråret følte en del borgere sig dårligt informeret om den tidligere vindmølleplan. Den kritik har kommunen taget til sig. Nu får de 142 lodsejere eller lejere, som bor i de otte vindmølleområder, hver især et brev om den nye vindmølleplan. Brevet sendes, når byrådet har behandlet planen, det vil sige efter den 12. september.

Herefter er den nye vindmølleplan i høring i fire uger, hvor alle kan komme med indsigelser. Embedsmænd og politikere forholder sig til disse indsigelser i november-december, og byrådet forventes at kunne godkende den nye plan i mødet i januar eller februar næste år. Derefter kan der søges om at sætte vindmøller op.

Før en mølle kan rejses, skal der udarbejdes en miljørapport med en vurdering af virkninger på miljøet (VVM) og en miljøvurdering (MV) og et kommuneplantillæg og en lokalplan. Dette arbejde tager i reglen mindst halvandet år.

Kilde: Sønderborg Kommune

Læs hele pressemeddelelsen her

3. september 2012

De 8 nye vindmølleområder

3. september 2012

De ti områder, der ikke længere er med i vindmølleplan er:

 • Ullerup
 • Øster Sottrup
 • Broager
 • Høruphav
 • Skovby
 • Elstrup
 • Holm
 • Oldenor
 • Brandsbøl
 • Buskmose Skov

Fakta

De otte mulige nye vindmølleområder er:

 • Kværs
 • Blans
 • Avnbøløsten
 • Pøl
 • Frederiksgård
 • Lavensby
 • Tumbøl Søndermark
 • Ullerup Mark

Cookiepolitik