Solcelledilemma kan løses

Indbyggede solceller kan løse dilemmaet mellem klimahensyn og arkitektoniske hensyn.

Salget af solcelleanlæg boomer i Danmark. Det er meget glædeligt. Men når mellem 20.000 og 30.000 hustage inden årets udgang har ændret udseende efter at have fået et solcelleanlæg på toppen, er det vigtigt, at det ikke sker på bekostning af bygningernes æstetiske og arkitektoniske kvaliteter.

Solpaneler behøver heldigvis ikke ligne et fremmedlegeme på taget. Der er i den seneste tid kommet en række såkaldte bygningsintegrerede solenergiløsninger på markedet, hvor anlæggene er designet til arkitektonisk at matche husets udryk. Det viser en ny rapport fra Det Økologiske Råd og VE-Byg, som har til formål at udbrede det endnu begrænsede kendskab til integrationsløsningerne.

Udviklingen af nye designløsninger går stærkt. I dag kan man få solceller, solvarme eller varmepumper integreret i en lang række forskellige facade- og tagelementer, så det nu er muligt at integrere energiproduktion i taget, hvad enten man skal have tegltag på parcelhuset, skifertag på etageejendommen eller tagpap på fabrikstaget.

LJ
3. oktober 2012

3. oktober 2012

Fakta

Rapporten "Bygningsintegreret energiproduktion - Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion", er den eneste samlede analyse af status, muligheder og udfordringer på det danske marked for bygningsintegreret energiproduktion

Udarbejdelse af rapporten er finansieret af VE-Byg under Dansk Byggeris Træsektion og Det Økologiske Råd.

Rapporten er på 150 sider og kan downloades via www.ve-byg.dk og www.ecocouncil.dk.

Cookiepolitik