Sønderborg får besøg af klimajournalister fra hele verden

Danfoss og Sønderborgs ProjectZero får torsdag den 11.oktober besøg af 17 klimajournalister fra Kina, Korea, Mexico og USA. Journalisterne er i Danmark i forbindelse med regeringens 3GF-konference Global Green Growth Forum, som sætter fokus på ressourceeffektivitet og grøn vækst. Besøget i Sønderborg indgår i journalisternes Danmarkstur, som ud over København bl.a. også omfatter et besøg på Samsø.

Journalisterne starter besøget på Danfoss, hvor gæsterne lærer om grøn fjernvarme og solcelle-teknologi inden turen fortsætter til Alsion, hvor ProjectZero byder velkommen til visionen om et CO2-neutralt Sønderborg-område i 2029 baseret på energieffektivitet og grønne energikilder. Herefter drager gæsterne på Energi Tour rundt i området for bl.a. at besøge Sønderborg Fjernvarmes geotermi & solvarmeanlæg, Kraftvarmeanlægget samt SIB ZERO+ huset.

Om 3GF-konferencen i København
3GF-konferencen samler for andet år i træk mere end 200 ledere fra regeringer, virksomheder og internationale organisationer i København i Global Green Growth Forum (3GF) for at drøfte konkrete tiltag, der kan fremme en opstilling til grøn vækst.
Ministre fra lande som Danmark, Korea, Qatar, Kina, Frankrig, Kenya, Mexico mødes med virksomhedsledere fra danske og internationale virksomheder så som: Danfoss, Vestas, Novozymes, Samsung, Phillips, Nestlé, Safaricom, Deutsche Bank og med ledere fra Verdensbanken, regionale banker, UNEP og UNIDO.

Målet er at etablere eller sikre fremdrift i allerede eksisterende offentlig- private partnerskaber. 3GF arbejder for at udvikle og fremvise konkrete offentlige -private partnerskaber, som kan bidrage til at sikre en hurtig omstilling til en grøn økonomi. Allerede i dag udgør den grønne økonomi 5-10 pct. af det globale BNP - men det tal skal vokse væsentligt og hurtigt, hvis målsætningen om at sikre global fattigdomsbekæmpelse skal ske samtidig med at miljøet, klimaforandringer og overudnyttelse af naturressourcer ikke forringer fremtidige vækstmuligheder.

Partnerskaberne skal give konkrete svar på; hvad regeringer skal gøre for at sikre de rigtige incitamenter til virksomheder og banker til at innovere og investere i grøn vækst; hvordan der sikres finansiering af omstilling til grøn; hvordan omstilling af elforsyningen med større integration af vedvarende energi i det kul/oliebaserede energisystem kan sikre; og meget mere.

Læs mere om Regeringens 3GF-konference på Udenrigsministeriets hjemmeside: http://um.dk/da/politik-og-diplomati/nyhederogpublikationer/udenrigspolitiske-nyheder/newsdisplaypage/?newsID=1168E841-5655-4C09-BD15-753A7D68754A.


PR 8. oktober 2012

10. oktober 2012

Cookiepolitik