Intet mindre end en revolution!

Danmark står over for intet mindre end en revolution i den måde vi producerer, flytter og forbruger vores energi på. Det var budskabet til de 150 deltagere der var sat stævne ved årets energipolitiske konference, som Dansk Energi og Dansk Fjernvarme i fællesskab afholdte torsdag d. 27. september 2012.

Udgangspunktet for konferencen var den energipolitiske aftale folketinget indgik i foråret og som nu står over for implementering. For selv om aftalen har lagt ambitiøse rammer for dansk energipolitik var der bred enighed om at der er lang vej til en egentlig udmøntning der vil betyde en massiv omstilling, ikke bare for energiselskaberne men også for den private borger.

Store udfordringer og store muligheder

Vi skal have nye og intelligente huse og vi skal være smartere til at bruge vores energi så vi kan udnytte de nye vedvarende energikilder. Vi skal have nye brændstoffer i vores biler, eller de skal helt undvære brændsler og køre på el. Vi skal producere nye grønne biobrændsler på affald og andre restprodukter og i vores skove, langs vore vandløb og mange andre steder skal nye kilder til energi springe op i form af biomasse.

Alle disse tiltag og mange flere, bliver en realitet, når den store omstilling skal foretages og det betyder ikke bare mange udfordringer, men også mange store muligheder. En indlægsholder til konferencen mente at der var et lige så stort forretningspotentiale i denne grønne omstilling som der var i internettets start og Danmark er et land der er helt med fremme.

Konferencen understregede at det vi gør og diskuterer i Sønderborg-området er vejen frem. Vi omstiller energiforsyningen til grønne kilder, demonstrerer nye, intelligente måder at styre forbruget på og vi diskuterer hvordan vores biomasse bedst udnyttes så vi bevarer vores ressourcer og samtidig har energi til hverdagen. Vi står over for en revolution, men Sønderborg-området er med til at møde udfordringen og udnytte mulighederne!

CE
2. oktober 2012


2. oktober 2012

Cookiepolitik