Grøn fjernvarme til alles fordel

Fjernvarmen i Sønderborg-området er under rivende udvikling, til stor fordel for forbrugere, områdets erhvervsliv og klimaet.


Nye kilder sikrer fremtidens grønne fjernvarme

I de sidste fem år har fjernvarmeselskaberne i Sønderborg kommune gennemgået en rivende udvikling og taget et stort skridt imod en grønnere CO2-neutral fremtid.

I 2009 indviede både Sønderborg og Broager fjernvarmeselskaber nye solparker der siden har leveret billig og klimavenlig energi til selskabernes forbrugere. Augustenborg Fjernvarme installerede i 2011 en 8 MW elkedel, der kører når der er en lav elpris på grund af høj elproduktion fra vindmøller og lavt forbrug.

Gråsten Fjernvarme ridder også med på den grønne bølge og har i år igangsat et stort projekt med at omlægge forsyningen til et stort solvarmeanlæg med tilhørende biomasssefyr og varmepumpe. Anlægget er i sommers begyndt at levere energi til områdets forbrugere. Næste år følger en stor halmkedel og selskabet vil herefter have reduceret deres CO2-udledning med mere end 95 %.

Hos Sønderborg Fjernvarme er områdets største projekt i gang. I Spang er et overfladeanlæg med varmevekslere og pumper blevet bygget ved de to geotermiske brønde selskabet har boret mere end en kilometer ned i undergrunden. Fra anlægget pumpes opvarmet fjernvarmevand til Vestermark hvor et stort nyt anlæg er bygget. Her øges temperaturen ved hjælp af to store fliskedler og store varmepumper.

Flere og flere får varmen


Den grønne fjernvarme når flere og flere forbrugere. Alle fjernvarmeselskaber arbejder med at udvide deres net så flere forbrugere, både private og virksomheder, kan få glæden af den billige og klimavenlige opvarmningsform.

En god ide for alle involverede Fjernvarmeselskabers arbejde er også til stor fordel for de mange fjernvarmekunder i området. Det er nemlig med til at sikre stabile priser i fremtiden, ved at gøre selskaberne uafhængige af de kraftigt stigende priser på fossile brændsler som eks. naturgas.

Fjernvarmen er også en vigtig faktor i skabelsen af mange, nye grønne jobs. Udvidelsen af nettene og de store anlægsprojekter skaber beskæftigelse, men også hos Sønderborg-områdets industri og erhvervsliv er fjernvarmen med til at skabe grønne jobs. Fjernvarmen er altså en succeshistorie for alle involverede, et faktum der ikke går omverdenen forbi. Sønderborg-området har nemlig oplevet stor interesse for områdets mange resultater på fjernvarme-området og flere og flere gæster fra både Danmark og det store udland valgfarter til området for at se og lade sig inspirere af de flotte resultater og ambitiøse planer.

CE
12. oktober 2012


12. oktober 2012

Cookiepolitik