Blæst om vindmøller

Sønderborg Kommune sendte i september en revideret vindmølle-temaplan i høring, og nu arbejdes der videre med planen. Høringsperioden har været præget af nogen kritik, som over én kam har været præget af et dilemma: Flertallet synes at vindenergi er godt, men man ønsker bare ikke, at vindmøllerne skal stilles op på land.

I den forbindelse er det værd at huske på, at hvis nogen ønsker at opstille vindmøller, så vil der i hvert tilfælde blive gennemført meget grundige miljøundersøgelser. Netop for at undgå at borgerne bliver generet.

Regeringen ønsker at øge antallet af landbaserede vindmøller markant frem mod 2020. Derfor bør debatten foregå på dette vilkår og sikre at udbygningen samtidig skaber vækst i Sønderborg-området.

"Borgernes bekymring skal i allerhøjeste grad tages alvorlig, og samtidig skal vi spørge os selv: Hvordan vi sammen kan være med til at gøre Sønderborg-området attraktivt for nye og eksisterende virksomheder ved at skabe grøn vækst? Virksomhederne efterspørger i stigende grad grøn energi, så vindmøllerne - også på land - går hånd i hånd med vækst og beskæftigelse. Den ansvarlige løsning tager hensyn til både borgere, virksomheder og klimaet således, at der samtidigt skabes nye grønne jobs og vækst i hele kommunen," siger ProjectZeros Peter Rathje.

Læs mere på ProjectZeros vindmølle-faktaside

CE
30. oktober 2012

30. oktober 2012

Kilde Vindmøllesekretariatet

Cookiepolitik